สภ.เมืองปัตตานีประดับยศมดงาน

เวลา 10.35 .วันที่ 22 มิ.ย.65 ที่ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองปัตตานี .เมือง จว.ปัตตานี ...ญาณพงศ์ อุบลบาน ผกก.สภ.เมืองปัตตานี ...เรวัติ ศรีจันทร์ทับ รอง ผกก..สภ.เมืองปัตตานี ...อรรถวุฒิ เพชรแก้วรอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เมืองปัตตานี

ร่วมกันประดับยศตำรวจชั้นประทวนตามคำสั่ง .9 ที่ 258/2565 ลง6 มิ..2565 ของ สภ.เมืองปัตตานี (...) 10 นาย ดังนี้

1. ...กมนเดช ตังติวิวัฒน์

2. ...เจษฎา    ขุนเมือง

3. ...เจสิทธิ์   กาญจนะ

4. ...ฐาปกรณ์  อ่อนสนิท

5. ...ณัฐภัทร   จันทรัตน์

6. ...ณัฐวุฒิ     ด้วงวงศ์

7. ...ธนโชติ     จินดาแก้ว

8. ...มูฮัมหมัด  ดินอะ

9. ...วรันธร วงศ์ศดิศยานนท์

10....ศุภณัฐ    สมนึก

พร้อมให้โอวาทและอวยพรให้ข้าราชการตำรวจทั้ง 10 นายจงมีแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่ทางราชการต่อไป