สภ.เมืองปัตตานีร่วมม.อ.ปล่อยปูม้าลงทะเล

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 11.00 น.ณ บริเวณอ่าวปัตตานี จว.ปัตตานี

พ.ต.อ.ญาณพงศ์ อุบลบาน ผกก.สภ.เมืองปัตตานี พ.ต.ท.ประชุม ดอกกะถิน
สว.อก.สภ.เมืองปัตตานี

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี, กรมประมง, กรมการปกครอง, สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี, ตรวจคนเข้าเมืองปัตตานี, โรงแรมริเวอร์ปัตตานี, ผู้แทนโรงพยาบาลปัตตานี และแพปูโชคอุดมรัชฏ์ ปัตตานี

ร่วมกัน “ปล่อยพันธุ์ปูม้า ลงอ่าวปัตตานี” เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้อยู่อย่างยั่งยืนต่อไป