สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ใฝ่คุณธรรม เชื่อมั่นศรัทธา

 

พ.ต.อ.นนทวร สีอินทร์ ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์

ประชุมบริหาร ประจำเดือน กำชับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ยึดหลัก“ตำรวจเมืองอุตรดิตถ์ ใฝ่คุณธรรม เชื่อมั่นศรัทธา เป็นที่พึ่งพาของประชาชน

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นแต่ละสายงาน มอบรางวัลแก่ชุดจับกุมยาเสพติด

กำชับการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

หลังเลิกประชุมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันตามโครงการ“สวัสดิการอาหารกลางวัน”ของสถานีตำรวจ

มีการปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดประกาศอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้นำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19  บริเวณห้อง one stop service โต๊ะประชาสัมพันธ์ ห้องสอบสวน ห้องควบคุมผู้ต้องหา ห้องธุรการ แฟลตที่พักและพื้นที่โดยรอบสถานีตำรวจ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ดำเนินโครงการงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ “ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองคำฮ้อย หมู่ 4 ต.ท่าเสา

มีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน

มีพ.ต.อ.สุเทพ  ประภากรณ์ รอง ผบก.ภ.จ.อุตรดิตถ์ นายประเดิม  เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมงาน

ที่ผ่านมามีพล.ต.ต.ชัยวัฒน์ หัดกล้า ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ  มาตรวจติดตามการดำเนินงานอีกด้วย

ร่วมกับชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ ประชุมและวางแผน คณะทำงานประกอบด้วยผู้นำหมู่บ้าน ประธาน อสม. คณะกรรมการคุ้มครองป้องกันจังหวัด ฝ่ายปกครองอำเภอ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ลงพื้นที่ค้นหาผู้เสพยาเสพติด ตรวจสารเสพติด บ้านหนองคำฮ้อย หมู่ 4 ต.ท่าเสา โดยการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัด ตามหลัก CBTx และชุมชนบำบัด

เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ระดับตำบล รุ่นที่  2 ดำเนินการโดยชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 

“ผมกำชับเจ้าหน้าที่สายตรวจตรวจเข้ม ตรวจถี่ เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมตาม“โครงการสายตรวจเตือนภัย”อย่างต่อเนื่อง

เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์และรถ จยย. ให้ตำรวจจราจร ออกกวดขัน ป้องกันเหตุ

ป้องกันการแข่งรถในทางตามจุดเสี่ยง จุดล่อแหลมและจุดที่กลุ่มวัยรุ่นเคยรวมตัวในพื้นที่ตลอดเวลา

ส่วนคนร้ายลักทรัพย์ต้องจับให้ได้ คุกเท่านั้นที่ควรอยู่

เช่นเดียวกับพวกค้ายาบ้า ไม่ปล่อยไว้ให้เป็นภัยสังคม

ประชาชนเดือดร้อนมีภัย พวกเราพร้อมไปทุกที่ทุกเวลา

นอกจากนี้ตำรวจอุตรดิตถ์ เรายังฝึกกาย ฝึกใจ ฝึกทบทวน เพื่อพิทักษ์ รับใช้พี่น้องประชาชน

เจ้าหน้าที่ปลอดภัยโควิด-19   รวมทั้งในสถานการณ์โควิดระบาดนำของไปแจกช่วยเหลือ

สิ่ง​ที่​เราทำได้คือ​ ทำหน้าที่​ของเราให้ดีที่สุด บริการ ป้องกันเหตุป้องกันภัยให้กับพี่น้องประชาชน

ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ

“สภ.เมืองอุตรดิตถ์ หัวใจ คือประชาชน” เหตุด่วน​เหตุร้าย(สายตรง)055 479701​ หรือ​ 191″

พ.ต.อ.นนทวร กล่าว

นอกจากนี้ ร่วมกับนายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช  ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ราชัญ ลำไย รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์

พ.ต.ท.เจริญ แดงเรือง รอง ผกก.จร.สภ. เมืองอุตรดิตถ์ และ พ.ต.ต.สัณฐิฎิยศ ทองก้อน  สว.จร.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 

จัดโครงการตำรวจอุตรดิตถ์ “เรามาแจก ไม่ได้มาจับ” เพื่อลดอุบัติเหตุ เพื่อลดการสูญเสีย ในบ้านของเรา

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อคและตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดกวดขันวินัยจราจร  เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุและการสูญสูญเสียต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

เน้นกวดขันการคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร การตรวจจับความเร็ว และ ระเบียบวินัยจราจร 

พร้อมแจกหมวกกันน็อกแทนใบสั่ง  ไม่มีการจับปรับ  เน้นตักเตือน เพื่อเป็นการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
      
พ.ต.อ.นนทวร กล่าวอีกว่า 

สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย  ใส่หมวกกันน็อก เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยบนท้องถนน สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขับขี่รถ จยย.  และผู้ที่ซ้อนท้าย เพราะรถ จยย.เป็นพาหนะที่ได้รับความนิยมในเขตพื้นที่เมืองอุตรดิตถ์และชุมชนต่างๆ 

เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุอีกทั้งกวดขันวินัยจราจรของกลุ่มงานจราจร ตั้งด่านตรวจ

เขียนใบสั่งตักเตือน เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย  พร้อมวางมาตรการคุมเข้มอย่างต่อเนื่อง 

นำชุดตำรวจจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับนายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองอุตรดิตถ์และคณะกรรมการ นายวินัย เอี่ยมสกุล นายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่า วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมกิจกรรมโครงการ “ตามหาคนสูงวัย ใช้รถเก่า” ของ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุให้กับผู้สูงวัย ที่ยังสามารถขับขี่ใช้รถ จยย.ในการทำงานหรือปฏิบัติภารกิจของตนเองได้ ณ บ้านบุ่งวังงิ้ว ม.1 ต.ป่าเซ่า

ตรวจสุขภาพ วัดอุณหภูมิ ความดันของผู้สูงวัย ตรวจสภาพรถจยย. มอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย มอบหมวกกันน็อก

ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงด้านท้ายรถ จยย.เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมแนะนำ กำชับ การขับขี่รถ จยย.ให้ปลอดภัย

ทำกิจกรรมจิตอาสาประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

มี พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์ รอง ผบก.ภ.จ.อุตรดิตถ์ หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ชุดจิตอาสา สภ.เมืองอุตรดิตถ์และ ชุด ชมส.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา

เข้าร่วมแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ 
ข้าวกล่องและชุดตรวจวัดอุณหภูมิ
ชุดPPEและแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่

และให้ตัวแทนรับมอบ ได้แก่อสม. กำนัน ผญบ. ต.ขุนฝางและ ต.วังดิน ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน บ.บุ่งวังงิ้ว หมู่ที่ 1 ต.ป่าเซ่า ต.คุ้งตะเภา และโรงพยาบาลสนามอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(ทุ่งกะโล่)

มีพล.ต.ท.ชัยวัฒน์  ฉันทวรลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พิเศษ ตร.เป็นประธาน รวมทั้งออกตรวจเยี่ยมมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่​ประจำศูนย์​คัด​กรอง​ไวรัส​โค​วิด-19​ ประจำจังหวัด​ฯ​ (Swab)​ ณ​ สนามกีฬา​จังหวัด​อุตรดิตถ์​

จัดโครงการ“ปันสุข ปันใจ ด้วยรักและห่วงใย”จากใจผู้บังคับบัญชา รับและมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด

คอมพิวเตอร์  5 เครื่อง ข้าวสาร  215 ถุง น้ำดื่ม  50 แพ็ค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลไม้มังคุด ข้าวไรซ์เบอรี่ หน้ากากอนามัย
ตรวจหาเชื้อโควิด-19(swab) ให้กับตำรวจในสังกัด 200 นาย

นอกจากนี้ บ.เทเวศประกันภัย ที่สนับสนุนเสื้อสะท้อนแสงและอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการกับพี่น้องประชาชน

ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าเซ่าและนายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่าพร้อมคณะฯ

ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองกลาย ตำบลป่าเซ่า

มีนายประเดิม เดชายนต์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธาน และร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดอุตรดิตถ์

มี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธาน ในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา เวียนเทียนฯ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง

เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เสือออนไลน์13/10/64