สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร ทำบุญครบรอบปีที่ 31

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม กรุงเทพมหานคร

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร โดย พลตรี คม วิริยเวชกุล นายกสมาคมฯ เป็นประธานในพิธี พลเอก ภัทรพล ภัทรพัลลภ อดีตนายกสมาคมฯ, ดร.โสภิต สุบรรณ พิสิษฐบรรณกร ประธานที่ปรึกษา, ที่ปรึกษาฯ, คณะกรรมการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมทำบุญก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 31

มี พระพรหมวัชราจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ โดยมีพิธีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีบังสกุล ให้กับอดีตนายก และคณะกรรมการ ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อเป็นสิริมงคลของสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร