Sunday, July 21, 2024
More
  Homeปร์วีร์ บันทึกท่องเที่ยว“สวนสัตว์สัญจรสู่ชุมชน” เปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกชั้นเรียน

  “สวนสัตว์สัญจรสู่ชุมชน” เปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกชั้นเรียน

  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกับบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)  จัดกิจกรรม “สวนสัตว์สัญจรสู่ชุมชน” เปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

  วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วย นายสมบุญ รวมก้อนทอง ผู้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา นายบัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา และ นายสมมาตร นธีวนาพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม

  ร่วมเปิดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจรสู่ชุมชน (Zoo Outreach Program) ณ โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย (อนุบาล-ป.6)

  ภายในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ถึง 8 ฐานกิจกรรม  อาทิ “อนุรักษ์สัตว์ป่า”    ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ “พืชสมุนไพรหรรษา” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ) ฉัน คือ ใคร,โลกใบเล็ก,สัตว์ป่าสงวนของไทย,ตามรอยฉัน, Where are you  ถิ่นที่อยู่อาศัย ฝ่ายการศึกษา และ“ภารกิจพิชิตขยะทะเล” สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา โดยมีเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและหน่วยงานภายนอกร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เด็ก ๆ  

  นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสวนสัตว์สัญจรสู่ชุมชน หรือ Zoo Outreach Programเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท บางจากศรีราชา จำกัด (มหาชน) และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นโปรแกรมการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ คือ สวนสัตว์สู่สถานศึกษา โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของงานสวนสัตว์ฯ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่นำมามอบให้แก่นักเรียน และนักเรียนเองสามารถที่จะนำกิจกรรมเหล่านี้มาปรับใช้อีกด้วย

  ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และเทคโนโลยี ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ศาสนาและวัฒนธรรม และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับสวนสัตว์ฯ คือเราเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมใกล้ๆ ตัวทั้งเรื่องของสัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล ระบบนิเวศต่าง ๆ เพราะถือว่า โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้ต่อไป

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments