Wednesday, June 19, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันบช.ก.ร่วมกับม.ฝูเจี้ยนเปิดสอนภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐานให้ตำรวจในสังกัดและครอบครัว

  บช.ก.ร่วมกับม.ฝูเจี้ยนเปิดสอนภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐานให้ตำรวจในสังกัดและครอบครัว


  ตำรวจสอบสวนกลางเปิดโครงการอบรมภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน แก่ข้าราชการ

  วันที่ 11 มิ.ย. 2567 เวลา 10.30น. ที่ชั้น 1 อาคารพิทักษ์สันติ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

  พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. คุณซูหลาน ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา, คุณเวิ่น หย่งกัง ที่ปรึกษาฝ่ายตำรวจ, คุณ หวาง หวน เลขานุการเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย, คุณเจ้า หมิงกวง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้กรุงเทพฯ อาเซียน วิทยาลัยชาวจีนโพ้นทะเล มหาวิทยาลัยเปิดฝูเจี้ยน, คุณเจ้า เกาเซียง ผู้จัดการ บริษัท โอเพ่น เอ็ดยูเคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด,

  ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน แก่ข้าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและครอบครัว

  พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ บ่อยครั้งต้องพบปะกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนซึ่งเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทักษะการสื่อสารภาษาจีน  ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก  กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ยังมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนไม่เพียงพอ

  ขอความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยเปิดฝูเจี้ยน และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  จัดให้มีโครงการการอบรมภาษาจีนขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนให้แก่ข้าราชการตำรวจ  เป็นโครงการที่จะสร้างประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในชีวิตประจำวัน และในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ

  พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ กล่าวต่อว่า ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเปิดฝูเจี้ยน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ จัดหาวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งเตรียมสื่อการสอนและตำราเรียนตลอดโครงการ ถือเป็นโอกาสอันดีที่เกิดความร่วมมือนี้ขึ้น และการอบรมในระยะเวลาประมาณ 3 เดือนนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการตำรวจและครอบครัวทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ จะตั้งใจในการศึกษาอบรม เก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุด และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างประโยชน์ต่อหน่วยงานได้

  นอกจากนี้ พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รองผบช.ก.ได้ร่วมลงนาม บันทึกความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเปิดฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอีกด้วย

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments