สายตรวจท่องเที่ยวอบรมรับมือเหตุวิกฤตรุ่นที่6

ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. พล.ต.ต.ศุภเชษฐ์ โชคชัย
รอง ผบช.ทท. พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา รอง ผบช.ทท. พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ อรัญวัฒน์
รอง ผบช.ทท. พล.ต.ต.สมบัติ หวังดี รอง ผบช.ทท. พล.ต.ต.ธวัช ปิ่นประยงค์
ผบก.ทท.1

พ.ต.อ.ศราวุธ ตันกุล รอง ผบก.ทท.1พ.ต.อ.พัฒนา พัฒนชัย รอง ผบก.ทท.1
พ.ต.อ.ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศรอง ผบก.ทท.1

สั่งการให้พ.ต.อ.ปิยรัช สุภารัตน์ ผกก.1 บก.ทท.1. หัวหน้าชุดครูฝึกคณะครูฝึก กก.1 บก.ทท.1

ให้ฝึกโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ยุทธวิธีตำรวจในการบริหารเหตุการณ์วิกฤตกรณีมือปืนยิงกราด (Active Shooter) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19
#รุ่นที่ 6(วันที่ 4 – 5 เม.ย.65)หัวข้อการฝึก ดังนี้

– บรรยาย แนะนำหลักสูตร ประวัติหลักสูตร ความเป็นมา เหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

– กฎความปลอดภัย

– ท่าอาวุธปืน WEAPON POSITIONS (sul,low-combat ready,hight-combat ready )

– Medical (self aid,preventable ,improvised tourniquets,medical evac)
– Team technique 1man to 4 man

– การเคลื่อนที่ (การจอดรถเมื่อถึงที่เกิดเหตุ) solo,team movements

– ประเมินช่องทางเข้าTHRESHOLD EVALUATION (setup for room entry)

– การขึ้นลงบันได

– solo man test สอบแบบเดี่ยว (การตัดสินใจในการหยุดการฆ่า) ใช้ Blank Gun

– เตรียมการก่อนเข้า-และออกที่เกิดเหตุ

– การปฏิบัติภายในห้อง setup for room entry 1 to 4 man Dto t Speed & searching speed

– การเข้าและทำลายประตู approach and Breach

– การปฏิบัติต่อระเบิดแสวงเครื่อง IED

– อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับตำรวจสายตรวจ

– ทดสอบเดี่ยวแบบบูรณาการหัวข้อ team scenario test( BB GUN )

– BOX SIM

– ทดสอบรูปแบบชุดปฏิบัติการหลายteam บูรณาการหัวข้อ team set up scenario test( BB GUN )

-สรุปและประเมินผลการฝึก

**ผลการฝึกตลอดหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้เข้ารับการฝึกให้ความสนใจ และตั้งใจปฏิบัติเป็นอย่างดี

#ข้อมูลอ้างอิงที่ใช้

-Officer Response and Mitigation Techniques (ORMT)(July 9-13,2018)

-Tactical Safety & Awareness/ ความปลอดภัยในยุทธวิธีและการตระหนักรู้ (2016)
และ Control Tactical/ ยุทธวิธีในการควบคุม (2013) ของฝ่ายการศึกษาและการฝึกอบรมกรมตำรวจชิคาโก

Law Enforcement Use of Force Instructor Training Program (2013)/ หลักสูตรการฝึกอบรมครูฝึกเรื่องการใช้กำลังในการบังคับใช้กฎหมาย…ผู้เขียน ศูนย์ฝึกอบรมผู้บังคับใช้กฎหมายระดับรัฐบาลกลาง เกล็นโค จอร์เจีย สังกัด กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ

Basic Tactics Instructor Training Program (2012)/ หลักสูตรการฝึก อบรมครูฝึกด้านยุทธวิธีพื้นฐาน…ผู้เขียน ศูนย์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายระดับรัฐบาลกลาง เกล็นโค จอร์เจีย สังกัด กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ

Instructor Techniques for Non-Lethal Training (2008)/ เทคนิคสำหรับครูฝึกเกี่ยวกับการฝึกอบรม…ที่ไม่มีผลขั้นถึงแก่ชีวิต…ผู้เขียน ศูนย์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายระดับรัฐบาลกลาง เกล็นโค จอร์เจีย สังกัด กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ

FBI LETSS participant guide (2017)/ คู่มือผู้รับการฝึกอบรมในหลักสูตร LETSS ของ FBI
-หลักสูตร ANTI TERRORISM RESPONSE TACTIC (ACTIVE SHOOTER)  จาก ALERRT FBI USA