Saturday, May 25, 2024
More
  Homeข่าวทั่วไปสี่โรงเรียนชายล้วน จัดแข่งบาสเกตบอลจตุรมิตร “WE ALL ONE”

  สี่โรงเรียนชายล้วน จัดแข่งบาสเกตบอลจตุรมิตร “WE ALL ONE”

  ครั้งแรกสร้างความสามัคคี ห่างไกลยาเสพติด

  เวลา 13.00 น.วันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุม พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

   นายสุชัย พงษ์เพียรขอบ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสามจีน-ไตรมิตรวิทยาลัย พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ประธานห้างหุ้นส่วนจำกัต กิมง่วนจั่น  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 4 โรงเรียน

  ประกอบด้วย 1. นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2.นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ 3. นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก 4. นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

  ได้ร่วมกันแถลงข่าวและลงนามข้อตกลงการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล WE ALL ONE ครั้งที่ 1 ของ 4 สถานศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนทวีธาภิเศก และโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

  นายสุชัย ได้กล่าวเปิดงานแถลงข่าวว่าวัตถุประสงค์ที่จัดการแข่งขันบาสเกตบอลจตุรมิตร WE ALL ONE ในครั้งนี้ เนื่องจากได้เล็งเห็นว่า การเล่นกีฬาถือเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เวลาว่างหลังจากเรียน ทำงาน หรือทำสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อีกทั้ง ส่งผลให้มีพื่อนมากมาย สร้างเครือข่ายจากการเล่นกีฬาด้วยกัน ช่วยให้คนในครอบครัว มีความสุขยิ่งขึ้น และช่วยให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด

  ทุกคนต่างตระหนักดีถึงคุณค่าและความสำคัญของกีฬา ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ กีฬามิได้จำกัดอยู่เพียงกิจกรรมนันทนาการเพื่อการออกกำลังกาย และการใช้เวลาว่างให้ผ่านไปเท่านั้น แต่กีพายังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนามนุษย์ เราสามารถส่งเสริมการมีสุขภาพดีและป้องกันตัวเองจากโรคต่าง ๆ ได้

  สำหรับกิจกรรมส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาบาสเกตบอลจตุรมิตร WE ALL ONE นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาแล้ว ยังเป็นการจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง สมาคมนักเรียนเก่าสามจีน – ไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนทวีธาภิเศก

  ทั้ง 4 โรงเรียน เป็นโรงเรียนชายล้วนที่ก่อตั้งขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)และมีจุดเด่นด้านกีฬาบาสเกตบอลร่วมกัน ทางคณะกรรมการจึงได้มติร่วมกันในการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬา สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือเป็นนักกีฬามืออาชีพต่อไป

  การแข่งขัน WE ALL ONE ครั้งที่ 1 จะจัดการแข่งขันวันที่ 25,26,30,31 มกราคม 2566 ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น(สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น-ดินแดง)อาคารกีฬาเวสน์ 2

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments