สืบจังหวัดสระบุรี จับยาบ้า1.9ล้านเม็ด เคตามีน10กก.

จับกมุเครือข่ายยาเสพติดที่มีพฤติการณ์ในการพักยาเสพติดในพื้นที่ตอนในเพื่อรอจําหน่ายและแพร่กระจายในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ของกลางยาบ้า  1,980,000 เม็ด และเคตามีน 10 กิโลกรัม

ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดย พล...สุวัฒน์ แจ้งยอดสุขผบ.ตร.,พล...รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. (ปป) ,พล...ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วยผบ.ตร. (ปป.1)  สั่งการให้มีการสืบสวนสอบสวนขยายผลกรณีจับกุมยาเสพติดรายสําคัญทุกราย

รวมถึงวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มผู้ผลิต นําเข้า ผู้ลําเลียง ผู้จัดเก็บ ผู้จําหน่าย และสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้ามาถึงพื้นที่ตอนใน

ตํารวจภูธรภาค 1 โดย พล...จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช..1,พล...พีระพงษ์ วงษ์สมาน รอง ผบช.. ปฏิบัติราชการ .1  สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจในสังกัดบูรณาการร่วมกันระดมกวาดล้าง สืบสวนจับกุมบุคคล ในเครือข่ายยาเสพติด

วันที่28..65 ตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรี และ ตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย พล...ชยานนท์ มีสติ ผบก..จว.สระบุรี, พล...ดร.พัลลภ แอร่มหล้า ผบก..จว.พระนครศรีอยุธยา,...กิตติ สุขสมภักดิ์ ,...ศุภากรณ์ จันทราบุตร รองผบก..จว.สระบุรี,...วันลภย์ เนตรถาวร รอง ผบก..จว.พระนครศรี อยุธยา และ ...ชนันท์ เปรมปลื้มจิตต์ผกก.สภ.อุทัย .พระนครศรีอยุธยา

สั่งการให้สืบสวนขยาย ผลคดียาเสพติดรายสําคัญที่ถูกจับกุมในพื้นที่ทุกคดีโดยเฉพาะคดีที่กลุ่มผู้กระทําผิดกระทําในหลายพื้นที่ เชื่อมโยงกัน มอบหมายให้...ไกรสร ศรีอําพร ผกก.สส..จว.สระบุรี เป็นหัวหน้าชุดสืบสวน

ร่วมกันจับกุม นายจตุพลหรือเต้ย และนายธีระศักดิ์หรือหมี ตามหมายจับศาลจังหวัดสระบุรี  ลงวันที่ 2 มีนาคม2565 ต้องหาว่ากระทําผิดฐาน ร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายอันถือเป็นการจําหน่ายซึ่งยาเสพติด ให้โทษประเภท1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์) โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ที่บ้านหลงหนึ่งใน .อุทัย.อุทัย .พระนครศรีอยุธยา

พร้อมของกลางยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1จํานวน 1,980,000 เม็ด และเคตามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2หนักประมาณ 10 กิโลกรัม  อุปกรณ์ในการบรรจุและประทับตราหีบห่อยาบ้า

สอบสวนทั้งคู่ รับว่า มีหน้าที่ไปรับยาเสพติดของกลางมาเก็บไว้ นํามาบรรจุหีบห่อและ ประทับตราใหม่แล้วเก็บไว้ภายในบ้าน รอนําส่งให้กับลูกค้าตามที่มีผู้สั่งการ ได้ค่าจ้าง1แสนบาท แต่ยังไม่ทันได้นํายาเสพติดไปส่งก็ถูกจับกุมดําเนินคดี เสียก่อน

สำหรับยาเสพติดของกลางหากนําไปจําหน่ายในท้องตลาดจะมีมูลค่าสูงถึงประมาณ103,000,000 บาทเศษ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจจะได้สืบสวนขยายผลถึงบุคลในเครือข่ายยาเสพติดให้ถึง ผผู้สั่งการ,ผู้จัดการทางการเงินและติดตามยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําผิดต่อไป

มีรายงานว่า เบื้องหลังการจับกุมครั้งนี้ ขยายผลจากการจับกุม นายอภิสิทธิ์  ซึ่งถูกตํารวจ สภ.เสาไห้ .สระบุรี จับกุมพร้อมไอซ์ หนัก  1.9 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 โดยร่วมกับนายจตุพล1ใน2ผู้ต้องหา ที่ถูกจับในครั้งนี้

แต่นายจตุพลฯ ที่หลบหนีไปได้ ยังคงกระทำความผิดในการรับส่งและเก็บยาเสพติด  และ เปลี่ยนมาร่วมกระทําผิดกับนายธีระศักดิ์หรือหมี ทองแดง เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกุม  สืบสวนติดตามบุคคลทั้งสองมาโดยตลอดกระทั่งจับกุมได้ในที่สุด

IMG_1810