สุดยอดเกียรติยศตำรวจไทย ประจำปี 2564-65

สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ร่วมภาคีเครือข่าย มอบรางวัลสุดยอดเกียรติยศตำรวจไทย ประจำปี 2564-65 ยกย่องเชิดชูตำรวจทำดีเพื่อประชาชน และประเทศชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มมดงาน

วันนี้ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 . ที่อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ว่าที่ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอดเกียรติยศตำรวจไทย ประจำปี 2564-2565

จัดโดย สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ศูนย์ฝึกอบรมนักข่าววิจัยและพัฒนา โดยมีผู้รับรางวัล ประกอบด้วย

สาขาจิตวิญญาณ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

1....ชาคริต มงคลศรี รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง จากการช่วยทำ“CPR” ชายหมดสติ ภายในรถ

สาขาตำรวจจิตอาสา

1.กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จากการออกช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์ภัยพิบัติทั่วประเทศเป็นประจำ

2....วราวุฒิ ฤทธิ์มลตรี ผบ.หมู่ . สภ.บางบัวทอง .จว.นนทบุรี จากการออกตรวจพื้นที่ แล้วช่วยเก็บเสื้อผ้าชาวบ้าน ขณะฝนจะตก

สาขาป้องกันปราบปราม

1....ธีรดนย์ บัววิชัย ...นรากร พี่พิมาย สังกัด สภ.รำมะสัก .จว.อ่างทองจากการใช้ไหวพริบรวบแก๊งตำรวจปลอม

สาขาสืบสวนสอบสวน

1.พลตำรวจตรี นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล จากการพิชิตคดีดังแห่งปี บ้านกกกอก .มุกดาหาร

2.กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ไซเบอร์) โดย ...ทำนุรัฐ คงมั่น รอง ผบก.สอท.จากการทำคดีเกี่ยวกับปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ “Fake News” การหลอกลวงออนไลน์

สาขาอำนวยการจราจร

1...พัสกร ประมวลสิน ผบ.หมู่ .ทล.1 กก.8 บก.ทล. จากการใช้หลักรัฐศาสตร์ไม่ออกใบสั่ง เน้นตักเตือน ให้ประชาชนมีจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย

สาขาตำรวจเพื่อประชาชน

1.ว่าที่ ...พีรวุฒิ ใหม่อ่อง สว.งานฯ 2 กก.6 บก.จร.จากการโดดคลองแสนแสบ ลงไปช่วยหญิงกระโดดสะพานหวังฆ่าตัวตาย

2....ชมชน ภัคธนาดิษกุล ... ธนอรรถ ผลสุวรรณ  ผบ.หมู่ .ทท.3 กก.1 บก.ทท .1 จากการ เกลี้ยกล่อม หญิงสาวจะกระโดดสะพานพระราม 8 จนสำเร็จ

สาขาโครงการดีเด่น

1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัด ผลิตภัณฑ์ของ สมาคมแม่บ้านตำรวจ จากการที่ร่วมกับครอบครัวตำรวจผลิตสินค้า จำหน่ายสร้างรายได้เสริม

สาขาสื่อสารประชาสัมพันธ์

1....ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชน ให้ระวังภัยจากไซเบอร์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์

สาขาโรงพักพอเพียง

1.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สภ.หนองแซง .จว.สระบุรี จากการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในโรงพัก

สาขาหน่วยงานผู้ปิดทองหลังพระ

1.ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ (กก.6 บก.จร.) จากการเป็นตำรวจของพระราชา ตำรวจช่าง ตำรวจกู้ภัย ออกช่วยเหลือประชาชนบนท้องถนน

สาขาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1...ธนัท วรานนท์วนิช สังกัด สภ.สองพี่น้อง .จว.สุพรรณบุรี จากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัด พึ่งตนเอง ทำขนมตาลขาย สร้างรายได้เสริม

สาขาสร้างภาพลักษณ์องค์กร

1....หญิง ศิริกุล ศรีสง่า อดีตรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากการทำโครงการ  “Depress We Care ซึมเศร้าเราใส่ใจผ่านเฟซบุ๊ก ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต

สาขาภาคเอกชน ประชาชน ผู้สนับสนุนงานตำรวจ

1.โครงการช่างช่วยช่าง ช่างช่วยชาติจากการบริการตัดผมฟรีให้ ครอบครัวตำรวจ พี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

2.ทีมวิริยะจิตอาสา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จากการสนับสนุนกิจกรรมของตำรวจในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน

สาขาองค์กรในกระบวนการยุติธรรม

1.ศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง จากการทำกิจกรรมคืนคนดีสู่สังคม

สาขาจิตอาสาเพื่อสังคมชุมชน

1.นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ แท็กซี่จิตอาสา จากการขับรถรับส่งผู้ป่วยติดเตียงไปโรงพยาบาล

2.นายอสัมภิญพงศ์ โรจนบูรานนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ บ้านโป่งประทุน .ปากช่อง.ปากช่อง .นครราชสีมา จากการทำจิตอาสาดูแลสิ่งแวดล้อมเก็บขยะลำตะคอง มายาวนาน ปี

3.นายภุชพงศ์ พิพัฒน์ ประธาน กต.ตร.สภ.วังน้ำเขียว จากการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือชาวบ้าน ชุมชนมายาวนาน

สาขาองค์กรจิตสาธารณะ

1.กลุ่มจิตอาสาเพื่อสังคมชุมชน จากการช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน โควิด ๑๙ในจังหวัดนครราชสีมา

2.เครือข่ายฟู้ด ฟอร์ ไฟเตอร์จากการตั้งศูนย์ข้าวเพื่อหมอกระจายถุงยังชีพถึง รพ.สนาม ชุมชนกลุ่มเปราะบางใน กทม.

3.โครงการ มีแล้วแบ่งปัน กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย พลตำรวจโทสำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล จากการนำถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด ๑๙ ตามชุมชนแออัด

...อภิรัตน์ เปี่ยมพูล ผกก.กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จากการช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด 19 สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร

โดยมี นายศิโรจน์  มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานจัดงาน  และมี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และศูนย์ฝึกอบรมนักข่าววิจัยและพัฒนา บริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

พล...ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร./ประธานในพิธีกล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน มอบรางวัลสุดยอดเกียรติยศตำรวจไทยในวันนี้ ซึ่งทางสมาคมนักข่าว อาชญากรรมแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือก ผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ ประจักษ์ของสังคม ในด้านต่างๆ เพื่อยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจ พร้อม ทั้งให้ผลงานที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ทำตามต่อไป

ผมขอแสดงความยินดีและขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับ รางวัลในปีนี้ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านรักษาคุณงามความดีนี้ไว้ เพื่อเป็น แบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและสังคม ของเราต่อไป สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายในสากล โปรดจงดลบัลดาลประทานพรให้ผู้รับรางวัลและ ผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้ ประสบแต่ความสุขความเจริญ สมหวังในสิ่งที่ ปรารถนาโดยทั่วกัน