ช้างศึก1 อดีตตำรวจป่าอิสานใต้

วันที่22เม..62 ณ ลานด้านหน้าอนุสาวรีย์พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดพิธีส่งรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนระหว่างพล...สมพงษ์ ชิงดวงและพล.ต.ท.วิชิต ปักษา

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งที่247/2562ลงวันที่19เมษายน2562 ให้พล...สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด. รักษาราชการแทนผบช.สตม.

และให้พล... วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่งคงแห่งชาติ) รักษาราชการแทนผบช.ตชด.

ในโอกาสนี้พล..ท.สมพงษ์ ได้ลงนามในเอกสารส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาและส่งมอบธงประจำหน่วยให้แก่ พล...วิชิต

โดยมีผู้บังคับหน่วยจากทั่วประเทศและข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนส่วนกลาง ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับพล...วิชิต ปักษา รักษาราชการแทนผบช.ตชด.เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่21 และนักเรียนร้อยตำรวจรุ่นที่37

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ เช่นพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์)สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่74 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร    ปี..2558เป็นต้น

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่น กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร, กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2

กองบังคับการปราบปราม, กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นต้น

ดำรงตำแหน่งในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่สำคัญได้แก่ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1  และรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ในวาระการแต่งตั้งประจำปี2561ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ทำหน้าที่ประจำสภาความมั่งคงแห่งชาติ)

ประวัติรับราชการ

พลตำรวจโทวิชิต ปักษา รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

. ประวัติรับราชการ

.รองสวส.สภ.เมืองมุกดาหาร

.ผบ.มว.ตชด.ร้อยตชด.๒๑๕อ.นางรอง.บุรีรัมย์

.หนผ.กก.ตชด.๒๑และกก.อก.บก.ตชด.ภาค

.รองผกก.. และรองผกก..

.ผกก.และบก..

.ผกก.บก.ทล.

.รองผู้บังคับการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

.ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค

.ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค

.๑๐รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

.๑๑ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่งคงแห่งชาติ)

. ประการศึกษาและฝึกอบรม

.โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่๒๑

.โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่๓๗

.พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(ทางรัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

.โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่๗๔(..๒๕๓๘)

.หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรปี..๒๕๕๙

. ผลการปฏิบัติงานดีเด่น

...๒๕๓๒ได้รับโล่รางวัลผู้บังคับหมวดดีเด่นของบก.ตชด.ภาค

...๒๕๓๓ได้รับโล่รางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นของบช.ตชด.

...๒๕๓๔ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศการฝึกสวนสนามของบก.ตชด.ภาค

...๒๕๓๕ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศการฝึกสวนสนามของบก.ตชด.

...๒๕๔๕ได้รับโล่รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการสอบสวนของกองบังคับการปราบปราม

...๒๕๔๖๔๗ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดดีเด่นประจำปี๒๕๔๖และ๒๕๔๗(ปีซ้อน)

. ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมาย

.ปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์เวรตั้งแต่ปี..๒๕๕๗ปัจจุบัน

.ปฏิบัติตามแผนของกองกำลังสุรนารีในการป้องกันชายแดน

ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการหน่วยรบขนาดเล็ก เจาะเส้นทางเข้าตีและระวังป้องกันทางปีก

ตามแผนผลักดันกองกำลังต่างชาติที่รุกล้ำพื้นที่ชายแดนบริเวณช่องโอบก .บ้านกรวด    .บุรีรัมย์ ..๒๕๓๑จนเสร็จสิ้นภารกิจ

และปฏิบัติภารกิจในการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนตามแผน ของกองกำลังสุรนารีในพื้นที่.บ้านกรวด.บุรีรัมย์และอ.กาบเชิง.สุรินทร์ ตั้งแต่..๒๕๓๐..๒๕๓๔รวมปี

.ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้รวมปีเดือน

ช่วงแรกเป็นส่วนล่วงหน้าในการสืบสวนติดตามคดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ชุดจัดตั้งและปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า(ศปก.ตร.สน.)

ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ตั้งแต่..๔๗เม..๕๐(รวมปีเดือน)

ช่วงที่สองปฏิบัติหน้าที่ประจำกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ตั้งแต่มี..๕๒..๕๘(รวมปีเดือน) ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ที่สำคัญคือรองผบ.กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ควบคุมกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและผบ.กองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ระหว่างปี56-58