หน่วยปฎิบัติการพิเศษ สแตนบาย เตรียมพร้อมลุย!

0
2894

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เซ็นต์หนังสือคำสั่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เพิ่มความเข้มข้นในการปฎิบัติงาน เฝ้าระวังเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในห้วงเวลานี้ ดังนั้น หน่วยคอมมานโด , อรินทราช 26 , นเรศวร 261 จะต้องเตรียมพร้อมรอคำสั่งปฏิบัติการอย่างท้นท้วงที

image