หมวดแบงค์-ร.ต.ท.ญาณเอก ศิริสวัสดิบุตร

แฟ้ม(ไม่ลับ)สีกากี

หมวดแบงค์-ร.ต.ท.ญาณเอก ศิริสวัสดิบุตร

รองสารวัตรฝ่ายฝึกอบรม กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด


จบการศึกษาชั้นมัธยม จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 121 และศึกษาต่อจนจบปริญญาโท จากประเทศอังกฤษ

ก่อนรับราชการตำรวจ เคยทำงานอยู่รัฐวิสาหกิจ แห่งหนึ่งย่านบางกรวย

เข้าอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร

(หลักสูตร กอส.รุ่น44)มาปฏิบัติหน้าที่ รอง สว.ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.บช.ปส.

แรงบันดาลใจรับราชการ ตำรวจ
มาจากทั้ง คุณแม่และคุณพ่อ

โดยเฉพาะคุณพ่อ พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ตำแหน่งสุดท้าย ก่อนเกษียณอายุราชการ คือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด ก่อนหน้านั้นดำรงตำแหน่งในพื้นที่นครบาลหลายแห่ง

เกิดความประทับใจในการทำงานความกรุณาช่วยเหลือประชาชนมาตลอด จนเป็นที่รักของลูกน้องและเพื่อนๆ

มีความรู้สึกผูกพันกับอาชีพนี้ และอยากเจริญรอยตาม เมื่อมีโอกาสจึงได้ตัดสินใจ อย่างไม่ลังเล เพื่อรับราชการตำรวจ

ส่วนมุมมองที่มีต่ออาชีพตำรวจของหมวดแบงค์ นั้น ตำรวจเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ ต้องเสี่ยงทั้งชีวิตและเสี่ยงคุก

ถ้าไม่มีตำรวจสังคมจะวุ่นวายเพราะขาดผู้รักษากฎหมายด่านแรก และการป้องกันอาชญากรรม ฉะนั้น สังคมจึงขาดตำรวจไม่ได้

ถ้าอยากจะถามว่าชอบงานส่วนไหนมากที่สุด คือตอนนี้ได้ปฏิบัติงาน ด้านฝึกอบรม สายอำนวยการ

รู้สึกว่ากำลังช่วยสนันสนุนให้ตำรวจมีความรู้ความสามารถในหลายๆด้านมากขึ้น

แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากลองสัมผัสงานสืบสวนสอบสวนดู เพราะ อยากสืบสวนสอบสวน ทำหน้าที่จับกุมคนร้ายบ้าง

สุดท้าย ข้อเสนอแนะต่อน้องๆที่อยากมารับราชการตำรวจ หมวดแบงค์ แนะนำว่า

การจะไปสู่เป้า ต้องเริ่มจากก้าวที่ 1

เริ่มจากตัวเรา ทุกคนรู้อะไรคือผิด ชอบ ชั่ว ดี เราจะเลือกปฏิบัติอย่างไร อยู่ที่เราตัดสินใจ

มนุษย์ มีคนดี และ คนเลว คนก็คือคน ถึงเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ แต่เราสามารถปฏิบัติเป็นคนดีได้

และเมื่อเป็นตำรวจแล้ว พึงระลึกว่าเราเป็นข้าราชการ หรือ ข้าของแผ่นดิน

จักรีวุธ ฉายปรีชา บันทึก17/5/63