หมู่เอิร์ธ-ส.ต.ต.โสฬส สุทธิพันธุ์มาลี

แฟ้ม (ไม่)ลับสีกากี

หมู่เอิร์ธ ตำรวจหนุ่มนักบิด ยึดหลักอุดมคติตำรวจ9ข้อ

ส.ต.ต.โสฬส สุทธิพันธุ์มาลี หรือ เอิร์ธ ผบ.หมู่ ฝช.สลก.ตร. อายุ 24 ปี

คนกรุงเทพฯโดยกำเนิดเกิดวันที่ 4 มกราคม 2539
ประวัติการศึกษาไม่ธรรมดา

จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 132
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานอดิเรก ชอบขี่บิ๊กไบค์ ออกทริปต่างๆ ลงลองขี่ในสนามบ้าง แต่ไม่ถึงขั้นเป็นนักแข่ง

บรรจุเข้ารับราชการตำรวจเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ยศ สิบตำรวจตรี ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

ส่วนแรงบันดาลใจในการรับราชการตำรวจ ได้มาจากรุ่นพี่สวนกุหลาบฯ หลายๆท่านในอาชีพตำรวจ

เหตุที่เข้ามาเป็นตำรวจเพราะรุ่นพี่สวนกุหลาบฯ เป็นตำรวจกันเยอะ พอได้มาสัมผัสรู้จักพี่ๆ ก็เลยอยากรับราชการ โดยสอบเข้าในสายอำนวยการ

เมื่อจบการศึกษามาแล้วก็ได้ทำงานรับใช้ประเทศชาติ สังคม และดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อประชาชน

หมู่เอิร์ธ มองว่า

ตำรวจเป็นอาชีพที่เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ ต้องรับมือทำงานภายใต้ความกดดันสูง รวมถึงต้องอดทนอดกลั้นกับอารมณ์และความรู้สึกของตนเองสูง

งานตำรวจที่หมู่เอิร์ธ ชอบ คืองานเบื้องหลังคอยดูแลอำนวยความสะดวกผู้ใหญ่ และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ เป็นงานถนัดอยู่แล้ว

ส่วนน้องๆที่อยากเข้ารับราชการตำรวจ หมู่เอิร์ทแนะว่า

อยากให้น้องๆศึกษาทำความเข้าใจให้ดี ให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับอาชีพตำรวจ

เพื่อที่จะได้ทำงานตรงกับความต้องการหรือความถนัดของเราจริงๆ ก่อนที่จะตัดสินใจสมัครสอบแข่งขัน

หากไม่ใช่ทางของเราจริงๆ จะได้ไม่เสียแรง เสียเวลา รวมถึงเสียโอกาสในด้านอื่นๆโดยเปล่าประโยชน์

ท้ายสุด หมู่เอิร์ธ บอกว่าทำงานโดยยึดหลัก อุดมคติตำรวจ 9 ข้อ เป็นสิ่งที่คอยย้ำเตือนสติเราได้เสมอ ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ตาม

1 เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
2 กรุณาปราณีต่อประชาชน
3 อดทนต่อความเจ็บใจ
4 ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
5 ไม่มักมากในลาภผล
6 มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
7 ดำรงตนในยุติธรรม
8 กระทำการด้วยปัญญา
9 รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

จักรีวุธ ฉายปรีชา บันทึก29/6/63