อธิการบดี ม.อัสสัมชัญ ให้โอวาททีมกอล์ฟชุด Chang Golf U Champions Cup 2023 FINAL

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ทีมกอล์ฟมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นำโดย อ.ญาณาธร เปรมกมล Aon Yanatorn Premkamol ได้รับเกียรติ จาก ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ร่วมถ่ายภาพ พร้อมพูดคุยให้โอวาท และกำลังใจแก่ทีมนักกีฬากอล์ฟ ชุดทีม Chang Golf U Champions Cup 2023 FINAL อย่างเป็นกันเอง นับเป็นกำลังใจสำหรับโค้ชและนักกีฬาทุกคนเป็นอย่างมาก