อีก1ทอง1เงิน ปั่นน่องเหล็กกีฬาตร.โลก

วันอังคาร์​ที่ 13 ส.ค. เวลา 08:30 น.
ณ สนาม Jintang Triathlon Venue
กีฬาจักรยาน​มีการเเข่งขัน​ 1 รายการประเภท
ทางไกล (Road Race])1ในการแข่งขันกีฬาตำรวจโลก ครั้งที่18 ที่เมืองเฉินตู ประเทศจีน

รุ่นทั่วไปชาย 18+
เหรียญทอง
ร.ต.ท. เสฏฐวุฒิ ยอดสุวรรณ

รุ่นทั่วไปหญิง 18+
เหรียญ​เงิน
ส.ต.ต. พรรณราย​ณ์ ราษี

มีจำนวนนักกีฬาเข้าการแข่งขันทั้งสิ้น
17 ราย 6 ประเทศ

แต่ เนื่องจากผู้จัดการ​แข่งขัน​ได้กำหนดให้ปล่อยต้วร่วมกับรุ่นอายุ 30+ ทำให้มีผู้เข้าร่วม​การแข่งขัน ทั้งสิ้น
57 ราย 15 ประเทศ