อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการ “ อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา 28 ก.ค. 65

และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา 12 ส.ค. 65

ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร” ระหว่างวันที่ 22 ก.ค. ถึง 10 ส.ค. 65 รวม 20 วัน โดยมีข้าราชการตำรวจจากทั่วประเทศเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการ 90 นาย

วันที่ 26 ก.ค. 65 ระหว่างเวลา 16.30 ถึง 18.00 น.  มีการประกอบพิธีถวาย
ราชสักการะและเจริญพระพุทธมนต์สมโภชนาคพิธีมอบบาตรและผ้าไตร ณ มณฑลพิธีลานพระศรีมหาโพธิ์ และพิธีบรรพชาและอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสฯ  มี พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นผู้แทน ผบ.ตร. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีฯ

หลังการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วจะศึกษาพระปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรม ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเตชะอิทธิพร วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

การจัดโครงการอุปสมบทหมู่ ฯ ในครั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มุ่งหวังเพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

รวมถึงเพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้บำเพ็ญคุณงามความดี ถือเป็นโอกาสที่จะได้สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตใจ อันจะก่อประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป