เจ้าอาวาสวัดโปร่งเก่ามอบเงินต่อต้านยาเสพติดชุมชนรอบวัด

“เจ้าอาวาส” วัดโปร่งเก่า มอบเงินชมรม To be namber one ประจำ ต. โปร่งเก่า”หวังช่วยขับเคลื่อนเยาวชน ที่อาศัยใน ชุมชนบริเวณรอบๆวัดตามโครงการต่อต้านยาเสพติด”

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 66 ที่วัดโปร่งเก่า อ.หนองโดน จ.สระบุรี พระอธิการ ดนัย แก้วสนธิ เจ้า อาวาสวัดโปร่งเก่า  มอบเงินให้เจ้าหน้าที่ “ชมรม To be number one”ประจำตต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโครงการต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมของเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกล้บริเวณ รอบๆวัดต่อไป