เดอะชิ-พ.ต.อ.อชิรวิทย์ ทองจันดี

พ.ต.อ.อชิรวิทย์ ทองจันดี ผกก.สน.แสมดำ

พัฒนาสถานีตำรวจให้มีความสง่างาม มีมาตรฐานสากล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ปรับปรุงการบริการ “ห้อง One Stop Service

เจ้าหน้าที่มีความเป็นธรรม การบริการแต่ละฝ่ายเป็นขั้นตอนและระยะเวลาตามที่กำหนด การแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยพูดจาไพเราะ มีความกระตื้อรือร้น

รวมทั้งการรับโทรศัพท์ตามแบบที่กำหนดไว้ ตอบคำถามและชี้แจงข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน

กำชับและเน้นย้ำให้ตำรวจทุกนาย เฝ้าระวังป้องกันสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่ พบปะประชาชน

ดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง คัดกรองประชาชนที่มาใช้บริการ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19

รวมทั้งจัดทำมุมพักผ่อน ดื่มกาแฟสด น้ำดื่มฟรี สำหรับประขาชนที่มาติดต่อราชการ สน.แสมดำ เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายระหว่างรอให้บริการของเจ้าหน้าที่

ปรับปรุงโรงพักและภูมิ​ทัศน์​ โดยรอบ สน.แสมดำ

ติดตั้งภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่หน้าอาคารสถานีตำรวจ

ปรับเปลี่ยนป้ายทางเข้า สน.ให้ดูสง่างาม ทดแทนป้ายเก่าที่ชำรุด ติดตั้งเสารั้วรอบเสาธง และ ทาสีเสาธงใหม่ เพื่อให้ดูเป็นสง่า และ พร้อมใช้ปฏิบัติงาน

จัดระเบียบการเดินรถตีเส้นทางเข้าออก สน. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ

จัดระเบียบที่จอดรถให้ประชาชน ข้าราชการตำรวจ และผู้มาติดต่อราชการ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

รวมทั้งนำข้าราชการตำรวจ สน.แสมดำ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิ​ทัศน์​

เปลี่ยนโต๊ะเก้าอี้ เพื่อรองรับผู้บังคับบัญชาที่มาตรวจงาน ปรับปรุงห้อง ศปก.สน. แสมดำ ให้มีความสวยงาม ทันสมัย พร้อมปฎิบัติงานในการร่วมประชุม Con. จากทุกภาคส่วน

ปรับปรุงและติดตั้งกล้อง วงจรปิด ครอบคลุมพื้นที่ และ อาคารบ้านพักตำรวจ เพื่อตรวจสอบและเพิ่มความปลอดภัย ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ 

ปรับปรุงเสริมสร้าง ศาลพระภูมิ ศาลตายาย  พระสยามเทวาธิราช เพื่อให้ตำรวจและประชาชนกราบสักการะ และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย

ทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระ บวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ สน.แสมดำ มีพล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น. 9 ประธานในพิธี

“หัวใจของการบริการคือประชาชนอยู่ที่ไหนก็ต้องทำ ขอบคุณ  คณะ กต.ตร.สน.แสมดำ  คณะที่ปรึกษา ผู้กองเงาะ กลุ่มเพื่อนพงษ์  เพื่อนชิ ผู้ใหญ่ใจดี 

กำลังสำคัญที่ขาดไม่ได้คือเจ้าหน้าตำรวจ สน.แสมดำทุกคนที่ช่วยกันปรับปรุง สามัคคีคือพลัง

ทุกคน ทุกตำแหน่ง สามารถทำงานได้ทุกหน้าที่ในโรงพักได้หมด แม้กระทั่งเป็นพนักงานทำความสะอาด แม่บ้านหายเหนื่อยไปเยอะ

ทุกคนช่วยกัน เพื่อรองรับประชาชนที่มาใช้บริการ

(อยู่ที่ไหนขอให้ตั้งไจทำงานอย่างมืออาชีพ อย่าได้ท้อถอยเป็นที่พึ่งพาของประชาชนจนเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย จะเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดในระยะยาวผลงานและความดีที่ทำสะสมไว้จะส่งผลเองตำรวจต้องมียี่ห้อของตัว คำกล่าว ส่วนหนึ่งของ ท่าน ผบ.ตร.)

ผมเมื่อได้รับบทบาทหน้าที่แล้ว ต้องทำให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสแบบนี้อีกเมื่อไหร่

ตื่นก่อนกลับหลัง ตรวจสอบ ตรวจตรา เยี่ยมเยียน แก้ไขปัญหา ครบชุด ชีวิตคือการเดินทาง  ทุกตำแหน่งไม่อยู่กับเราไปตลอด”

พ.ต.อ.อชิรวิทย์กล่าว

ผกก.ชิเผยอีกว่า

จะอบรมชี้แจงการปฏิบัติข้าราชการตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจฝ่ายต่างๆ

งานสายตรวจถือเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การปล่อยแถวและร้องเพลงชาติ ทำให้ได้พูดคุย อบรม  ให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่สายตรวจเกิดความฮึกเฮิม มั่นใจ รู้หลัก  เข้าใจในหน้าที่ของตนเอง ในฐานะผู้บังคับหน่วย พร้อมที่จะSupport ทุกเรื่อง

ช่วงเทศกาลมีวันหยุดยาวจะร่วมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.แสมดำ และอาสาสมัครตำรวจแสมดำ

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอบายมุข เช่นช่วงเทศกาลคริสมาสต์ เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลตรุษจีน เป็นต้น

จัดโครงการฝากบ้าน ร่วมทั้งตั้งจุดตรวจโควิด นอกจากนี้ยังนำคณะทูตกัมพูชาลงเยี่ยมเยียนแรงงานกัมพูชาในพื้นที่ สน.แสมดำ

ผกก.สน.แสมดำกล่าวต่ออีกว่า

วิถีชาวบ้านมีส่วนช่วยป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ แดดร่มลมตกช่วงเย็นเมื่อไหร่ต้องนัดพูดคุยกับผู้นำชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ บุคคลเฝ้าระวังในพื้นที่

อีกทั้งยังกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน ผู้นำชุมชนเป็นขุมกำลังสำคัญ ในการช่วยดูแลคนในพื้นที่  

สน.แสมดำ เป็นพื้นที่กึ่งภูธรนครบาล  การพบปะหารือกับผู้นำชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบูรณาการกำลังจิตอาสาในการป้องกันปราบปราม

ถือเป็นการเพิ่มสายตรวจไปในตัว และ ยังเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ 

นอกจากนี้ยังร่วมกับกต.ตร.สน.แสมดำนำสิ่งของไปมอบให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ อีกทั้งยังไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 

มอบวีลแชร์ แพมเพิส หน้ากากอนามัย ข้าวสาร และ สิ่งของจำเป็นอื่นๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้าน ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย

“หลังจากทำบ้าน(โรงพัก)เสร็จแล้ว ก็อยากมาดูความเป็นอยู่ของลูกน้องบ้าง ร่วมกับ กต.ตร.แสมดำ

ตรวจเยี่ยม ลูกน้องและครอบครัว ที่แฟลตตำรวจ รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ต่างๆ นำของฝากเล็กๆ น้อยๆ ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ 

มีไม่มากครับ แต่ตั้งใจมามอบให้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ สน.แสมดำ

จัดทำซุ้มล้างและทำความสะอาดปืน ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.แสมดำ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

เป็นการฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้จักอาวุธปืนและการถอดประกอบปืนเอง อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่กันในการทำงาน

ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ตำรวจ สน.แสมดำ ทุกนายได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อ

สุขภาพและสวัสดิการเป็นเรื่องสำคัญ จัดทำประกันสุขภาพให้แก่ตำรวจทุกนาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

พ.ต.อ.อชิรวิทย์กล่าวทิ้งท้าย

เสือออนไลน์15/3/64