เด้งสารวัตรสืบศรีราชา จับหญิงวัย56 ปลูกกัญชา1ต้น

โฆษก .2 “ชี้แจง เหตุชุดสืบ สภ.ศรีราชา จับปลูกกัญชา 1 ต้น สั่งผบก..จว.ชลบุรี เด้งไปนั่ง ศปก.จว.ทั้ง 4 นาย ฐานไม่สนองนโยบาย

วันที่ 31 ..65 พล...ชัยต์พจน สุวรรณรักษ์ รอง ผบช..2/โฆษก .2 เปิดเผยว่า ตำรวจภูธรภาค 2 ชี้แจง กรณีตำรวจ สภ.ศรีราชา จับหญิงอายุ 56 ปีดำเนินคดีข้อหาปลูกกัญชาไว้ในบ้าน  และปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีตำรวจสายสืบ สภ.ศรีราชา  ควบคุมตัวหญิงอายุ 56 ปี ไปดำเนินคดีในข้อหาปลูกกัญชา 1 ต้น ไว้ในบ้านนั้น

ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นกรณีที่ข้าราชการตำรวจฝ่าฝืนนโยบายของผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้มอบนโยบายให้ใช้หลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ควบคู่กัน แต่ตำรวจทั้ง 4 นาย ไม่ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

โฆษก .2 เปิดเผยอีกว่า ล่าสุด ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี  มีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจทั้ง 4 นาย ไปปฏิบัติหน้าที่ยังศปก..จว. ชลบุรี โดยขาดจากต้นสังกัดทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ที่222/2565 เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ

ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ที่ 223/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม2565แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสถานีตำรวจภูธรศรีราชาจับกุม  นางพรซิมประกอบผลอายุ56ปี โดยกล่าวหาว่าผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท5(กัญชา) โดยไม่ได้รับอนุญาต

พร้อมของกลางกัญชา 1 ต้น น้ำหนักประมาณ 20 กรัม เหตุเกิดที่ บริเวณหน้าท้องเซ่าไม่มีเลขที่ หมู่   7ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่30.. 2565 เวลา12.50 .

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ..2563 ข้อ6 (2) และข้อ 8 (7)

ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่เวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี มอบหมาย ดังนี้

1.พันตำรวจโท ยงยุทธ หวานเหนือ สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรศรีราชา

2.ร้อยตำรวจเอก จตุพล เทสินทโชติ รองสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรศรีราชา

3.ดาบตำรวจ ชัยวัฒน์ มาดี ผู้บังคับหมู่ งานสืบสวน สถานีตำรวจภูธรศรีราชา

4.ดาบตำรวจ อนุภาพ วิสูตรศักดิ์ ผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจ ภูธรศรีราชา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง วันที่ 31 พฤษภาคม .. 2565 พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์ กิจจาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

นอกจากนี้ คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีที่220/2565เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ด้วย ตำรวจภูธรภาค2 มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ …..ลงวันที่31 ..2565เรื่อง ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ตามที่ปรากฎเป็นข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์

ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายชู ประกอบผล ว่าเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม2565 นางพรพิมล ประกอบผล ภรรยา ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีราชา เข้าทจับกุมมาดำเนินคดีหลังจากพบว่ามีการปลูกต้นกัญชา 1ต้น เพื่อไว้สำหรับเป็นยาลดเบาหวาน ขณะเข้าจับกุม นางพรพิมลฯ อยู่บ้านเพียงลำพังคนเดียว

เนื่องจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีนโยบาย กำชับในที่ประชุมบริหาร และตำรวจภูธรภาค 2  มีนโยบายสั่งการไปแล้ว ในการจับกุมกรณีความผิดลักษณะดังกล่าวให้ใช้ดุลพินิจและหลักทางรัฐศาสตร์  เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนให้ความสนใจ และอาจทำให้เสียหายต่อภาพลัษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เหตุเกิดหน้าห้องเช่าไม่มีเลขที่ หมู่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีจับกุมเมื่อวันที่30พฤษภาคม 2565 เวลา 12.50 .

จากการตรวจสอบบันทึกการจับกุม พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลงชื่อในบันทึกจับกุม ดังนี้

1.พันตำรวจโท ยงยุทธ หวานเหนือ สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรศรีราชา

2.ร้อยตำรวจเอก จตุพล เทสินทโชติ รองสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรศรีราชา

3.ดาบตำรวจ ชัยวัฒน์ มาดี ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน สถานีตำรวจภูธรศรีราชา

4.ดาบตำรวจ อนุภาพ วิสูตรศักดิ์ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรศรีราชา

ดังนั้น เพื่อให้ปรากฎข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวว่า อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ..2547มาตรา84  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1.พันตำรวจเอกณรัช มูลศาสตรสาทร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกรรมการ

2.พันตำรวจโทสุธี จันทนา รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรศรีราชาเป็นกรรมการ

3.พันตำรวจโทลานสัก กลับน้อย รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรศรีราชาเป็นกรรมการ

4.พันตำรวจตรีชนินทร์ ธรรมศานติบูรณ์ สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรศรีราชา เป็นเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ปรากฎข้อเท็จจริง โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ .ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง..2556จนแล้วเสร็จ พร้อมเสนอสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี พิจารณาภายในวันที่2 มิถุนายน 2565

อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่ากรณีมีมูลกระทำผิดวินัยหรือกระทำผิดกฎหมายในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ หรือกรณีที่การตรวจสอบพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อื่นและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำในเรื่องที่ตรวจสอบอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานสรุปผลมาโดยด่วนเพื่อพิจารณาต่อไป

สั่ง วันที่ 31 พฤษภาคม .. 2565

พลตำรวจตรีอรรถสิทธิ์  กิจจาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี