Saturday, May 25, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันเด้ง ผกก.ยานนาวา เซ่น”โอเกะเถื่อน”คนจีนขายยานรก

  เด้ง ผกก.ยานนาวา เซ่น”โอเกะเถื่อน”คนจีนขายยานรก

   

  เมื่อวันที่ 26 ต.ค.65 มีรายงานข่าวแจ้ง พล.ต.ต. นครินทร์ สุคนธวิท ผบก.น.6 ลงนามคำสั่ง กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (บก.น.6) ที่408/2565
  เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ

  ด้วย ภายหลังบก.น.6 มีเหตุผลและความจำเป็นในการให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการในสังกัด เพื่อให้การบริหารงานราชการในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

  ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงอาศัยอำนาจตามม.105 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563

  จึงให้ พ.ต.อ.ธนโชติ ฤกษ์ดี ผกก.สน.ยานนาวา ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (ศปก.บก.น.6) โดยขาดจากตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 มอบหมายทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

  ขณะที่มีคำสั่ง บก.น.6 ที่ 409/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน สั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 จึงให้พ.ต.อ.ณัฐพล โกมินทรชาติ รองผบก.น.6 รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผกก.สน.ยานนาวาอีกหน้าที่หนึ่ง โดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments