Thursday, July 18, 2024
More
  Homeข่าวทั่วไปเตรียมเลือกตั้งคณะกก.บริหาร เนติบัณฑิตยสภาชุดใหม่ ก.ค.67

  เตรียมเลือกตั้งคณะกก.บริหาร เนติบัณฑิตยสภาชุดใหม่ ก.ค.67

  กรกฎาคมนี้ เนติบัณฑิตยสภา คึกคัก

  เพราะมีการจัดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เริ่มส่งบัตรเลือกตั้งแก่สมาชิกนับแสนคน ทั่วประเทศ ให้มีกรรมการมาบริหารแทนกรรมการชุดเดิมที่จะหมดวาระเดือนกันยายนนี้ เข้ามาทำหน้าที่กำหนดทิศทางนโยบายและบริหารการศึกษากฎหมายของประเทศ(มีวาระต่อจากนี้อีก 4 ปี)…

  กรรมการ 4 สายที่น่าสนใจมีดังนี้

  สายผู้พิพากษา ได้แก่ นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
  นายเอื้อน ขุนแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

  สายอัยการได้แก่ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการอาวุโสสำนักงานคดีสอบสวน
  นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการคดียาเสพติด 9 (อัยการดาวคดีแตงโมงตกน้ำ)

  สายทนายความได้แก่ ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง อดีตเลขาธิการสภาทนายความ
  ศ.(พิเศษ) ดร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์ และว่าที่ร.ต. ดร.ถวัลย์ รุยาพร ทั้ง 2 ท่านเป็นอดีตนายกสภาทนายความ

  สายบุคคลอื่น ได้แก่ ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด อดีตประธานกอ.
  ศ.มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ อดีตรองประธานศาลฎีกา อดีตเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา
  นายสมชาย จุลนิติ์ อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ศ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…..

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments