Saturday, May 25, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันเตรียมแต่งตั้งนายพล

  เตรียมแต่งตั้งนายพล

  วันที่ 5 ต.ค.66 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. มีหนังสือบันทึกข้อความ ส่วนราชการตร. ที่ 0009.231/3920 ลงวันที่ 4 ต.ค. ถึง ผบช. และ จตร.(หน.จต.) หรือตำแหน่งเทียบเท่า

  เรื่อง การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ตามหนังสือ ตร. ที่ 0009.231/ว3096 ลง 11 ส.ค.แจ้งเวียนแนวทางการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ รอง ผบ.ตร. และ จตช. ลงมาถึง ผบก. วาระประจำปี 2566

  โดยให้ ผบช.หัวหน้าส่วนราชการส่งบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ผบช. ไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.)

  ด้วย เมื่อ 26 ก.ย.ก.ตร. มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. และ จตช. ลงมาถึง ผบก. วาระประจำปี 2566 ออกไปจนถึง 31 ต.ค.

  ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือก แต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผบช. เป็นไปด้วยความรอบคอบ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จึงให้หน่วย หน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ตลอดจนกระบวนการดำเนินการในการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ หากพิจารณาแล้วเห็นควรมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้จัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นระดับ ผบช. ขึ้นใหม่ แล้วส่งไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ภายใน 6 ต.66 จึงแจ้งมาเพื่อพิจารณาดำเนินการโดยเคร่งครัด 

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments