Wednesday, May 29, 2024
More
  Homeบทความทั่วไปเทคโนโลยีมหานครฯ สุดล้ำ! หนุนเครื่องระบุใบหน้าตัวตน ตอบโจทย์ข้อมูลชีวภาพ

  เทคโนโลยีมหานครฯ สุดล้ำ! หนุนเครื่องระบุใบหน้าตัวตน ตอบโจทย์ข้อมูลชีวภาพ

  อินฟอร์เมติกซ์พลัสจับมือ ม.เทคโนโลยีมหานคร คลอดผลิตภัณฑ์ “Biometric” เทคโนโลยีระบุตัวตนด้วยข้อมูลชีวภาพ-ความเร็ว 3.5 ล้านภาพใบหน้าต่อวินาที

  สุดภูมิใจฝีมือคนไทยรัอยเปอร์เซ็นต์-พร้อมกัาวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อินฟอร์เมติกซ์พลัส บริษัทลูก UPA จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่เทคโนโลยีระบุตัวตนด้วยข้อมูลชีวภาพ “Biometric” ทั้ง ใบหน้า-ม่านตา-ลายนิ้วมือ มีความเร็วสูงสุดถึง 3.5 ล้านภาพใบหน้าต่อวินาทีสุดภูมิใจเพราะเป็นนวัตกรรมสายพันธุ์ ไทย 100% พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

  ด้านผู้บริหาร “สุวัฒน์ อินมุตโต” ระบุช่วยสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม ทางวิชาการ เพื่อสร้างความรู้ ให้คาแนะนาแนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร การพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและเครือข่าย ด้วยเทคโนโลยีเทียบชั้นต่างประเทศ


  นายสุวัฒน์ อินมุตโต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จากัด บริษัทลูกของ บมจ. ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ คณะวิทยาการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนับสนุนเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยข้อมูลชีวภาพ (Biometric) Biovii ประกอบด้วย 1.ภาพใบหน้า (Face Recognition System), 2.ภาพม่านตา (Iris Recognition System) และ 3. ลายนิ้วมือ (Fingerprint Recognition System) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตเป็นคนไทยทั้งหมด ตั้งแต่ระดับ อัลกอริธึม ที่เป็นส่วนสาคัญที่สุดของ ซอฟต์แวร์ รวมถึงกระบวนการผลิตระบบที่มีแหล่งกาเนิดในประเทศไทยที่มี คุณภาพและความเร็วดีกว่าต่างประเทศในหลายผลิตภัณฑ์ทาให้ประเทศไทยประหยัดงบประมาณในการซื้อองค์ ความรู้ต่างประเทศนับหลายร้อยล้านบาท

  นอกจากนี้ Biovii ยังมีความโดดเด่นด้วยความสามารถในการ ตรวจจับ บันทึก ภาพใบหน้า ของบุคคลที่ ผ่านเข้าออก อาคาร สถานที่ มีความเร็วสูงสุดถึง 3.5 ล้านภาพใบหน้าต่อวินาที สามารถนาไปใช้ในการตรวจสอบ ยืนยันตัวบุคคล งานรักษาความปลอดภัย เก็บข้อมูลบุคคลต่างด้าว แรงงานด่างด้าวและยืนยันตัวตนด้วยภาพ ใบหน้าได้ ตลอดเป็นระบบ Cloud Based ที่สมบูรณ์ที่พร้อมเปิดให้บริการแล้ว สาหรับผู้สนใจสามารถติดตาม ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biovii.com

  หรือ https://www.youtube.com/watch?v=5z2E6teCbPc&feature=youtu.be
  “บริษัทฯ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยฯ ผลิต Solution เป็น Products ที่ตอบโจทย์ทางด้านความมั่นคง ด้านแรงงานต่างด้าวและภาคธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงแรม อาคารสานักงาน ธุรกิจบริการ ธนาคารและศูนย์บริการ ต่างๆ ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ และ เปิดโอกาสให้แก่ นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบรวมทั้งได้ร่วมกันศึกษาและวิจัย นวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายนาไปสู่การพัฒนาประเทศด้าน Biometric อย่างยั่งยืน และเตรียม เปิดให้บริการกับ ต่างประเทศ สร้างรายได้เข้าประเทศไทย ต่อไป” นายสุวัฒน์ กล่าวในที่สุด


  ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล คณะวิทยาการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร คณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลได้ประกาศทิศทางของประเทศไทย ในอนาคต จะต้องเป็น ประเทศไทย 4.0 ด้วยแนวคิด Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านเทคโนโลยี ของคนไทย ที่คุณภาพดีกว่าและไม่ต้องซื้อจากต่างประเทศ

  โดยเฉพาะการประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยีด้าน Biometric ซึ่งเป็นนวัตกรรมของคนไทย 100% มาร่วมมือสร้าง ผลิตภัณฑ์และบริการเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ ในการระบุตัวตนมุ่งเน้นชาวต่างประเทศ ที่อยู่ในประเทศ จำนวน มากถึง 3 ล้านคน และแอบแฝงอยู่จำนวนมาก โดยที่เป็นการสนับสนุนนโยบายหลักของรัฐบาลและเป็นนวัตกรรม ไทยที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย

  ************************************************************
  ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : IR network
คุณฐิตาภรณ์ สุภาพ (ภรณ์) Mobile:092-951-9154 e-mail :[email protected] คุณณัฐสินี ระเบียบนาวีนุรักษ์ (เก๋) Mobile:080-999-8028 e-mail : [email protected]

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments