เนกาสี ลภเต สุขํ “ผู้กินคนเดียว ไม่ได้ความสุข”

โครงการอาหารกลางวันโดย ผกก.สน.เพชรเกษม ตามคติประจำใจ ของ พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม
เนกาสี ลภเต สุขํ “ผู้กินคนเดียว ไม่ได้ความสุข”

เข้าครัวลงมือทำอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ใต้บังคับบัญชา กับมือ ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา จัดสวัสดิการ อาหารมื้อกลางวัน ทุกวัน จันทร์ถึงวันศุกร์ อยากให้ทานอาหารดี กินอิ่ม พร้อมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน

อีกทั้ง ยังจัดอาหารตอนเย็น ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ประจำอยู่ที่สถานี ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ดูแลปากท้อง ให้สมกับ คำว่า“นายกินอย่างไร ลูกน้องก็ต้องได้กินเหมือนกัน “