Saturday, May 25, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันเปิดรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง 3 พ.ย - 6 ธ.ค.2559

  เปิดรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง 3 พ.ย – 6 ธ.ค.2559

  ปิดรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 2560 จำนวน 60 คน รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2559

  ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2560
  ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2560

  จำนวนที่รับ
  1. รับจากบุคคลทั่วไป เพศหญิง จำนวน 57 คน
  2. รับจากบุคคลทั่วไป เพศหญิง ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 3 คน
  แบ่งเป็น
  – ชาวไทยมุสลิม จำนวน 2 คน
  – ชาวไทยพุทธ จำนวน 1 คน

  คุณสมบัติ
  – เป็นหญิงโสด
  – อายุ 16 – 21 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
  – วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
  – สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.

  image

  การรับสมัครสอบ
  สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2559 ที่เว็บไซต์ http://www.admission.rpca.ac.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  – ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบทั่วไป
  – ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้

  image

  image image

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments