เปิดอบรมวันแรก40นักสืบ5จี


วันที่
20..64 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน 

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นพิเศษ 5G จำนวน 40 นาย  เริ่มรับการอบรมหลักสูตรนี้เป็นวันแรกจนถึงวันที่ 8 เมษายน 2565  

พล...สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข  ผบ.ตร. เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรฯ คัดเลือกด้วยตนเอง จากผู้สมัครทั่วประเทศรอบแรก 320  นาย รอบสุดท้าย 64  นาย คัดเลือกเหลือเพียง 40นาย 

การอบรมตลอด4เดือนนี้จะมีครูจากนักสืบบิ๊กเนมในอดีต มาให้ความรู้

เช่น พล...วรรณรัตน์ คชรักษ์ ปรัชญา จรรยาบรรณและมารยาทการสืบสวน

การสืบสวนคดีมือปืนรับจ้าง พล...วินัย ทองสอง

อุดมการณ์ จิตวิญญาณ และการอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายสืบสวน พล...ปรีชา ธิมามนตรี/Mr.Chris A.Cantrell หัวหน้าFBI ประจำประเทศไทย

ศีลธรรมนักสืบ พล...ศรกฤษณ์ แก้วผลึก

การตรวจพิสูจน์หลักฐาน พล...ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข

ส่วนครูนักสืบปัจจุบันที่จะถ่ายทอดความรู้ในการสืบสวน มี พล...สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.เป็นอาจารย์ใหญ่ ที่เหลือเป็นนักสืบมีชื่อ รวมทั้งอดีตนักเรียนโรงเรียนนักสืบนครบาลร่วมถ่ายทอดวิชา อาทิ

พล...จิรภพ ภูริเดช ผบช..

พล...สันติ ชัยนิรามัย รอง ผบช..

พล...เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบช..

พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน ผบก.สส.ภ.8

พล...นพศิลป์  พูนสวัสดิ์ ผบก.สส..7

พล...ทินกร รังมาตย์ ผบก..ยะลา

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี  

พล...นิเวศน์ อาภาวศิน

พล...โสภณ สารพัฒน์ ผบก..5

พล...ธีรเดช ธรรมสุธีร์  ผบก.สส..2

พล...พันธนะ นุชนารถ  ผบก.สส.สตม.

...ธีรชาติ ธีรชาติดำรง กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ

...สราวุธ  คนใหญ่  รอง ผบก.สส.บช.

...เชิดพงษ์  ชิวปรีชา รองผบก.สส..8

...ไพโรจน์ หมื่นกล้าหาญ รอง ผบก.จว.จันทบุรี

นอกจากนี้ ยังมีครูผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ครูจากสถาบันทางจิตวิทยา

อาจารย์วัลลี  ธรรมโกสิทธิ์ ที่ปรึกษาสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

สำหรับรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมนักสืบ 5G มี ดังนี้

บช..

1 ...ปฏิภาณ ไกรลาศฉิมพลี รอง สว.(สอบสวน) สน.ดอนเมือง

2 ...ธนพล มโนษร รอง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย

3 ...รัชพล เชยสาคร รอง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย

4 ...เอกภพ พันธุ รอง สว.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 1

5 ...วีระพงษ์ คุณสมิตปัญญา รอง สว.(สอบสวน) สน.โคกคราม

6 ...พลวัต นาคถมยา รอง สว.(สอบสวน) สน.ประชาชื่น

บช..1

7 ...วรภัทร แก้วดวงเทียน รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง

8 ...นิขเนตร เผ่าล้วนงาม รอง สว.(สอบสวน) สน.หลักสอง ปฏิบัติราชการ .1

9 ...วัลลภ อั้นวงศ์ นว.(สบ.1) ผบก..จว.สระบุรี

10 ...รัชตะ รัตนจงจิตรกร รอง สว.(สอบสวน สภ.บางศรีเมือง

11 ...ธีรเมธ ธรรมสุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง

บช..2

12 ...หญิง ธิดารัตน์ ผดุงประเสริฐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา

13 ...ปรมา ปราณี รอง สว.กก.สืบสวน .จว.ชลบุรี

บช..3

14 ...บดินทร์ เปี่ยมมนัส รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากช่อง

15 ...พีรเวธน์ โพธิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขามทะเลสอ

16 ...วุฒินันต์ คงดี รอง สว.สส.สภ.ตาลสุม

บช..4

17 ...ภคภูมิ บุญทองแพง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแฮด

18 ...หญิง วันวิสาข์ ปุยะบาล รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี บก.กค.

บช..5

19 ...เจษพงษ์ มีเพ็ชรทาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่

บช..6

20 ...หญิง วรดา ชูหน้า รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกำแพงเพชร

21 ...ปณวัฒน์ จอกสุวรรณ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด

บช..7

22 ...พิชญากร แดงรอด รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามพราน

23 ...ปรินทร์ ส่วนบุญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าเรือ

24 ...วิศรุต พจน์มนต์ปิติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าม่วง

บช..8

25 ...ศักรินทร์ แสงเจริญ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส..8

26 ...วรกุล บุณยะจันทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งสง

27 ...เสกสิทธิ์ กุลเจริญ นว.(สบ1) ผบก.สส..8 ปรท.กก.สส.2

บก.สส..8

บช..9

28 ...ศิวัช ยังอุ่น รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตานี

29 ...ปรัชญา โคตรสาขา รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกเคียน

30 ...วรดล ใสสุชล รอง สว.(สอบสวน) สภ.กันตัง

31 ...พิชชากร กองสวัสดิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา

32 ...อภิชัย ชัชวาลย์ปรีชา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนราธิวาส

บช..

33 ...เอื้ออังกูร ชินโชติธีรนันท์ รอง สว.(สอบสวน) กก.สสน.บก..

34 ...ศุภเดช ธนชัยศิริ รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก..

35 ...ฉัตรชัย อินทร์บำรุง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ปฏิบัติราชการ กก.สสน.บก..

36 ...อนุวัฒน์ ปัตตานี รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก..

37 ...คมกฤช มัญจาวงษ์ รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม.

บช.สตม.

38 ...หญิง ปรียาลักษณ์ ศิริล้วน รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.5 สตม.

39 ...วรภัทร แสงเทียนประไพ รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.3 สตม.

บช..

40 ...กัมปนาท โอษฐงาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ .จว.นนทบุรี

40นักสืบรุ่นพิเศษ 5G จะเป็นกำลังสำคัญสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหลักเป็นเขี้ยวเล็บให้กับการสืบสวน

ต่อยอดโรงเรียนนักสืบนครบาล ที่เริ่มก้าวแรกไว้ตั้งแต่ปี40 ปูทางรับมืออาชญากรรมในอนาคต

กากีกลาย20/12/64