เยาวชนเก่ง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 21 มิ.ย.65  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (แผนกEnglish Program)จัดพิธีเชิดชูเกียรติ มอบช่อดอกไม้ให้ นายพุทธินันท์ ศรีอ่อนรอด (น้องแสตมป์) นักเรียนชั้น ม.6/3 และนักเรียนแผนกEp. ที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนทางด้านกีฬากอล์ฟ และด้านต่างๆ ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องๆ

มีนายประภาส พริพล ผู้อำนวยการ ,นายวงศ์วิศน์ วงศณรัตน์ หัวหน้าโครงการฯ,นางอรอินทร์ เตชะอินทร์ ที่ปรึกษาโครงการ ฯ และ นางนัญญา ชำนาญภักดี ที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมมอบช่อดอกไม้และรางวัล…

ล่าสุด นายพุทธินันท์ ศรีอ่อนรอด ยังได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นของกรุงเทพมหานครด้านกีฬา (เยาวชนประกายเพชร) ครั้งที่ 17 โดยจะขึ้นรับรางวัลในวันที่ 6 ส.ค.65 ที่อาคารกีฬาเวสน์2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น ) กับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของ แผนกEP. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง