เสธ.หิ จัดบวชหมู่สู่แดนพุทธคยา รุ่นที่3

ณ วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาบริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด และ ประธานที่ปรึกษา “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”

จัดโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 3 ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

โดยได้รับเมตตาจาก พระเทพวิสุทธิมุนี เปรียญธรรม 9 ประโยค ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เจ้าคณะเขตพญาไท เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์

และ พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและภริยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส

พร้อมด้วยพล.ต.ปธาน ทองขุนนา ประธานพระนวกะโพธิ รุ่นที่ 2 , พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบก.ทว.และ พ.ต.อ.วีระศักดิ์ ทองสาริ ผกก.กลุ่มงาน อศจ.ตร.,นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 3 จ.นครสวรรค์

รวมทั้งญาติรักมิตรสหาย และ เพื่อนกลุ่มหิมาลัยกรุ๊ป มาร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้