เสธ.หิ เปิดรง.รีไซเคิล ลดขยะพลาสติก

806

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.63 ล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี เปิดโรงงานปักธงชัยพลาสติกรีไซเคิล

โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา หุ้นส่วน พร้อมด้วย นายธีรวุฒิ การยสิทธิ์ กรรมการผู้บริหาร,นายธัญธวัช สินศิริรัตนพันธ์ กรรมการผู้บริหาร, นายพิสิฐ พวงพรศรี กรรมการผู้บริหาร รวมทั้ง พนักงานให้การต้อนรับ

วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในชุมชน และ ขยะในโรงงานอุตสหกรรมเพื่อลดปัญหาให้สิ่งแวดล้อม ให้กลับมาสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยในการจัดการกระบวนการผลิต ทำให้สามารถลดปริมาณขยะพลาสติกได้ถึง 5,000 ตันต่อปี

ให้แปรเปลี่ยนไปเป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกเช่น โรงงานผลิตถัง,ท่อ PE โรงงานผลิตถุงพลาสติกทั้งใน และ ต่างประเทศ เป็นต้น.