เสธ.หิ แสดงความยินดี ชัชชาติ และผู้เข้ารับการอบรมผู้นำเมืองรุ่น7

“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานผู้นำเมืองรุ่น 6 /ประธานชมรมศิษย์เก่าผู้นำเมือง แสดงความยินดีกับนายชัชชาติ ผู้ว่าฯกทม.และผู้เข้ารับการอบรมผู้นำเมือง รุ่น 7

วันที่ 8 ก.ค.65 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)เขตพระนคร

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 7)  มี รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผู้เข้ารับการศึกษาอบรมร่วมพิธี

ทั้งนี้ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานผู้นำเมืองรุ่น 6 /ประธานชมรมศิษย์เก่าผู้นำเมือง นำคณะประกอบไปด้วย นายกิตติพัฒน์ อินทรเกษตร,ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงษ์ และนางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์,นายจตุพล ตันตระอำไพ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 7) โดยมีนายศิริพงษ์ ลิมปิชัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ตัวแทนผู้นำเมืองรุ่น 7 เป็นผู้รับมอบ