Wednesday, June 19, 2024
More
  Homeกว่าจะมาถึง...รั้วจักรดาวแม่ทัพเรือ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566

  แม่ทัพเรือ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566

  วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ตลอดจนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพร้อมคู่สมรส ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

  ภายหลังเข้าร่วมพิธีแล้วผู้บัญชาการทหารเรือได้นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกองทัพเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ในส่วนของกองทัพเรือเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

  ประกอบด้วย การทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ภายในวัดอรุณราชวราราม การพัฒนาพื้นที่ชุมชนปรกอรุณ และบริเวณใกล้เคียง การจัดตั้งจุดให้บริการประชาชน ได้แก่ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน การให้บริการตัดผม การให้บริการซ่อมรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์ เบื้องต้น การให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และการให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นจาก กรมแพทย์ทหารเรือและโรงพยาบาลธนบุรี

  พร้อมทั้งการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง โดยมีกำลังพลจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือ ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนปรกอรุณ ชุมชนวัดเครือวัลย์ และประชาชนจิตอาสา สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ร่วมในกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน

  นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว กองทัพเรือ ยังได้จัดกิจกรรมชุมชนเข้มแข็งในโครงการ “คลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี” และโครงการ “บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)” พื้นที่กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การพัฒนาคูคลองพื้นที่โดยรอบกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม และพื้นที่วังนันทอุทยาน การเก็บขยะและกำจัดวัชพืช การปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับสภาพน้ำ และการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง 6 พื้นที่

  ได้แก่ บริเวณคลองวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร ด้านข้างโรงเรียนประถมทวีธาภิเษก บริเวณคูคลองวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร บริเวณคลองวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร บริเวณคลองวัดครุฑ บริเวณวัดดงมูลเหล็ก และบริเวณคลองวัดเคลือวัลย์วรวิหาร

  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่กรุงเทพฯ ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งดำรงความต่อเนื่องในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกองทัพเรือ

  อนึ่ง วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ ตามโบราณราชประเพณี

  ในรัชกาลปัจจุบัน วันฉัตรมงคล ถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ดังนั้น วันฉัตรมงคลในปัจจุบัน จึงตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี

  กองประชาสัมพันธ์
  สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments