แม่บ้านตำรวจนครบาลให้กำลังใจต่อเนื่อง-ครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกัน

วันที่ 27 ก.ค.65 เวลา 09.30 – 14.45 น. ชมรมแม่บ้านตำรวจ นำโดย คุณศิริเพ็ญ ตั้งทวีสุโข นวลมา ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล คุณฐาณิญา ผิวพรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล,.คุณลภัทธิตา จินตกานนท์ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล

คุณชลดา อนุสิทธิ์ประธานแม่บ้านตำรวจนครบาล2 , คุณเพ็ญผกา ใช้สถิตย์ ประธานแม่บ้านตำรวจนครบาล , คุณอิศราภรณ์ แสนสิ่ง รองประธานแม่บ้านตำรวจนครบาล 6

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง มอบถุงยังชีพ,เตียง.รถเข็ญ ตามโครงการ ครอบครัวตำรวจ ไม่ทิ้งกัน

ได้เดินทางไปเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่

1. นางสังวาลย์ ปสันตามาดา ด.ต.สังวาลย์ ปสันตา ผบ.หมู่(ป.) สน.บางกอกน้อย ณ แฟลต สน.บางกอกน้อย

2. นายธนวัฒน์ สนสร้อย บุตร ร.ต.ต.หญิง พรประภา สนสร้อย ณ ซอย วิภาวดี 13 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพ

3. นายประทุม บำรุงศรี บิดา พ.ต.ท.หญิงฉันธิดา บำรุงสิน สว.ฝอ.บก.อคฝ. ณ ซ.ลาดพร้าว 5/1 ถ.ลาดพร้าว

4. นางจันทร์เพ็ญ ศรีรักษา มารดา ร.ต.ท. อนันตเดช ศรีรักษา รอง สว.(จร.) งานศูนย์รวมข่าว กก.4 บก.จร. ณ แฟลต บก.จร. (โชคชัย 4)


5. นายติ๊บ ปินรุม บิดา ด.ต.นรพนธ์ ปินรุม ผบ.หมู่.(ป.) สน.บางเขน ณ ซอยวัชรพล 1-1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน


6. นางปภัส ธนะปุณณภัทร์ มาดา ส.ต.ท.ธัชกฤช ธนะปุณณภัทร์ ผบ.หมู่(จร) สน.บางเขน ณ หมู่บ้านเมธา1 ซ.คู้บอน 27 แยก 10 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

ทีมประชาสัมพันธ์