แม่บ้านนครบาลบริจาคเตียง รพ.ตร.

วันที่ 13 ส.ค. นางสุดาพร วงษ์ปิ่น ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจนครบาล เดินทางไปบริจาคเตียงออกหน่วยรับบริจาคโลหิตให้แก่ พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่รพ.ตร.

รวมทั้งหมด 10 ชุด คิดเป็นมูลค่า 139,100 บาท เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการบริจาคโลหิตของธนาคารเลือด ที่โรงพยาบาลตำรวจ ถนนพระราม 1 แขวงและเขตปทุมวัน กทม.