Thursday, April 25, 2024
More
  HomeStories About Meโครงการชุมชนบำบัดยาเสพติดอย่างยั่งยืน 9 ชุมชน สน.มีนบุรี

  โครงการชุมชนบำบัดยาเสพติดอย่างยั่งยืน 9 ชุมชน สน.มีนบุรี

  พ.ต.อ.กฤษ ก้อมน้อย ผกก.สน.มีนบุรี กล่าวถึงโครงการ ชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ว่า

  สน.มีนบุรี ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน 9 ชุมชน แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. แบ่งการดูแลชุมชนดำเนินการเป็น 3 โซน

  โซน 1 มีชุมชนทองสงวน ชุมชนอับดุลรอมาน ชุมชนสามัคคีพัฒนา โซน 2 มี ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา ชุมชนอิดด์ฮาร์ด ชุมชนอิดด์ฮาร์ดพัฒนา และโซน3 ชุมชนแสงวิมาน ชุมชนราษฎร์พัฒนา ชุมชนบึงพระยา

  แต่ละชุมชนยังแบ่งดูแลเป็นกลุ่มย่อยเรียกว่า“คุ้ม” พร้อมสำรวจและรวบรวมข้อมูลบัญชีครัวเรือนที่รับผิดชอบแต่ละคุ้ม เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เพื่อช่วยเหลือ ผู้เสพ ผู้ป่วยจิตเวช บุคคลวิกลจริต บุคคลเฝ้าระวังในพื้นที่ พร้อมนำตู้ใส่เบาะแสความลับติดตั้งที่ทำการแต่ละชุมชน ตั้งจุดตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ

  ประชุมผู้นำชุมชนเพื่อขอมติร่วมกันหากติกา ค้นหาผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจปัสสาวะ ประชาสัมพันธ์ผู้เสพเข้าร่วมโครงการ บำบัดทางการแพทย์เป็นประจำทุกสัปดาห์โดยทีมแพทย์จากสาธารณะสุข เมื่อพบผู้กระทำความผิดจำหน่ายยาเสพติดให้จับกุมดำเนินคดี

  ผกก.สน.มีนบุรีเผยอีกว่า

  นอกจากนี้ตำรวจสน.มีนบุรี ยังเปิดยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยกวาดล้างยาเสพติด ตามนโยบายของบก.น.3 สรุปผลการจับกุมยาเสพติดของสน.มีนบุรี ตั้งแต่ พ.ย.66-ก.พ.67 จับเสพ 8 ราย ครอบครองเพื่อเสพ13 ราย ครอบครองเพื่อจำหน่าย 5 ราย จำหน่าย 3 ราย รวม 29 ราย

  ของกลางยาบ้า 8,587 เม็ด ยาไอซ์ 10.39 กรัม ยาอี 3.5 กรัม เคตามีน 0.43 กรัม ทั้งนี้ช่วง3เดือนที่ผ่านมาจับจำหน่ายน้ำกระท่อม รวม 12 ราย หวังลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำผู้เสพไปบำบัด

  การดำเนินโครงการจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบัติการ ขั้นส่งต่อความยั่งยืน

  ผกก.โหน่งขยายความต่อว่า

  ขั้นเตรียมการ1. ประชุมวางแผน ระดับสถานี 2. แต่งตั้งชุดปฏิบัติการ ระดับสถานี 3. ประชุมคณะทำงาน แบ่งคุ้ม เตรียมความพร้อม นัดหมายพิธีเปิด-ประชาคม 4. ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ ภาคี ชุมชนคณะกรรมการคุ้ม ที่จะลงพื้นที่ทำงาน 5. เตรียมสถานที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการอุปกรณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 6. จัดทำป้ายต่างๆ อาทิ ป้ายศูนย์ฯ, ป้าย MOU ป้ายคุ้ม แผนที่เดินดิน(ป้ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน จัดทำให้แล้วเสร็จก่อนเข้าปฏิบัติการ)7. ประสาน ผู้ว่าฯ กทม. ผอ.เขต เพื่อออกคำสั่งการทำงาน 8. เตรียมพิธีเปิด( สถานที่ ป้ายต่างๆ มอบหมายหน้าที่ เป็นต้น

  ขั้นปฏิบัติการ 1.ประชาสัมพันธ์ แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน2. การค้นหาผู้เสพ ให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน 15 วัน 3. การนัดหมายเพื่อตรวจปัสสาวะ ทุก 5 วัน4. การนัดหมายเพื่อบำบัดทางการแพทย์ CBTx ทุกสัปดาห์ จำนวน 16 ครั้ง5. นัดหมายเพื่อทำกิจกรรมบำบัด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 6. การออกตรวจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชนให้ดำเนินการทุกวัน 7. ดำเนินการ ฝึก ชรบ.อย่างน้อย 1 ชุด8. ตั้งจุดสกัดชั่วคราว อย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์

  ขั้นส่งต่อความยั่งยืน
  1. เพิ่มระบบนิเวศน์เชิงบวก เช่น กล้อง CCTV ปรับภูมิทัศน์ 2. สำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ก่อนเสร็จสิ้นโครงการ 3. ประชาคม เพื่อตั้งกติกาชุมชนและธรรมนูญชุมชน 4. การส่งมอบพื้นที่ 5. ประชุมสรุปการดำเนินโครงการและการติดตามประเมินผล

  โดยตั้งแต่เวลา 13.00 น.ถึงเวลา 16.00 น.  วันที่ 20 ก.พ. 67 พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.3   พ.ต.อ.ชนะวรศิณธุ์ ศุภพนารักษ์ รองผบก.น.3 พ.ต.อ.กฤษ ก้อมน้อย
  ผกก.สน.มีนบุรี

  นายวุฒิวัย หวังบู่ อิหม่าม มัสยิดอิดด์ฮาร์ด อุลูมุดดีน ประธานชุมชนอิดด์ฮาร์ด กต.ตร. สน.มีนบุรี นายกอบเดช ตั้งไชวงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.มีนบุรี นายประยุทธ์ เลิศพณิชกุล กต.ตร.สน.มีนบุรี  และกต.ตร.สน.มีนบุรี นาง จริยา นามวงษ์ นักพัฒนาสังคม ชำนาญการฯ เจ้าพนักงานเทศกิจ สำนักงานเขตมีนบุรี

  นางสาว สุวดี ภีรัตน์ นายอภิสิทธิ์ สิทธิรักษ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี นางสาว ศศิธร บุพพฤทธิ์ พนักงาน คุมประพฤติ ชำนาญการและคณะ นาย ปรวี ศรีสง่า  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค และคณะ นายนวพล เกตุชาติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตมีนบุรี และตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

  ร่วมทำกิจกรรมโครงการ ชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่มัสยิดอิดด์ฮาร์ดอุลูมุดดีน ราษฎร์อุทิศ 17 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.

  โครงการดังกล่าว เป็นการร่วมมือกันของ เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่าย ปราบปราม จราจร สืบสวน และชุดเจ้าหน้าที่ตชส.สน.มีนบุรี กับตัวแทนชุมชน ได้แก่ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ฯ อสส. อส.ตร.สน.มีนบุรี และประชาชนในชุมชน แขวงแสนแสบ 9 ชุมชน เข้าร่วมโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน(สน.มีนบุรี) กว่า 202 คน

  ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1.กิจกรรมกีฬาบำบัด 2.กิจกรรมศาสนาบำบัด 3.กิจกรรมพัฒนาชุมชน 4.กิจกรรมดนตรีบำบัด 5.กิจกรรมครอบครัวบำบัด 6.กิจกรรมอาชีพบำบัด 7.กิจกรรม ฟื้นฟูสภาพสังคม 8.กิจกรรมนวัตกรรม และมอบบัตรพลเมืองสีขาว และ ครัวเรือนสีขาว ให้แก่ บุคคลตัวอย่างด้วย

  เสือออนไลน์17/3/67

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments