โค้งสุดท้ายแต่งตั้งโยกย้าย รองผกก-สว.

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 23 ม.ค.66พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. มีบันทึก เรื่องกำหนดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ถึง ผบช.,จตร.(หน.จต.) หรือตำแหน่งเทียบเท่า, ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.แจ้งแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่างๆวาระประจำปี 2565

ดังนั้นเพื่อให้การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตร.จึงสั่งการให้หน่วยและหน่วยงานต่างๆดำเนินการ ดังนี้ บช.และบก.ขึ้นตรง ในสังกัดสง.ผบ.ตร.ให้จัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งเพิ่มเติมไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ใน 25 ม.ค.

บช.ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร.จัดทำบัญชีการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จและส่งบัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ภายใน 27 ม.ค.  ให้มีคำสั่งแต่งตั้งพร้อมกันใน 31 ม.ค.และมีผลใช้บังคับพร้อมกันในวันที่ 10 ก.พ.

ทั้งนี้สำหรับคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2565 ระดับ รอง ผกก.ถึง สว.นั้น ตามระเบียบเดิมของ ก.ตร. นั้นผบ.ตร. ได้มอบอำนาจให้ ผบช.แต่ละหน่วยมีอำนาจการลงนามในคำสั่ง