โบนัสก่อนถอดเครื่องแบบ

 

วันที่ 8 มี.ค.65 มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานก.ตร. นัดประชุมก.ตร. ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 10 มี.ค.เวลา 15.00 น. ที่ห้องศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มีวาระเรื่องพิจารณา ที่สำคัญคือวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ในตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ยศ พล.ต.อ.) 10 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. (ยศ พล.ต.ท.) 20 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.(ยศ พล.ต.ต.) 30 ตำแหน่ง

สำหรับผู้ที่คาดว่าจะได้รับตำแหน่ง

ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. (ยศ พล.ต.อ.เทียบเท่า รอง ผบ.ตร.) ประกอบด้วย
1) พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.
2) พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม รอง จตช.
3) พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. (ยศพล.ต.ท.เทียบเท่า ผบช.)
1) พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.ตชด.
2) พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส.
3) พล.ต.ต.สมัคร เสียงเลิศ รอง จตร.
4) พล.ต.ต.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ รอง ผบช.กมค.
5) พล.ต.ต.ภาณุ บูรณศิริ รอง ผบช.ภ.3
6) พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน รอง ผบช.ภ.2

7) พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ รอง ผบช.กมค.
8) พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง รอง จตร.
9) พล.ต.ต.กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์ รอง จตร.
10) พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ รอง ผบช.ส.
11) พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี รอง จตร.
12) พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เตชะคำภู รอง ผบช.ภ.3

13) พล.ต.ต.พรหมณัฐเขต ฮามอำไพ รอง ผบช.ภ.3
14)พล.ต.ต.วรเศรษฐ วิทยกุล รอง ผบช.สตส.
16) พล.ต.ต.วีรพล กุลบุตร รอง ผบช.รร.นรต.
17) พล.ต.ต.สมบัติ หวังดี รอง ผบช.สงป.
18) พล.ต.ต. ยุทธชัย พัวประเสริฐ รอง ผบช.ภ.5
19) พล.ต.ต.วิชัย ลีวรรณนภาสัย รอง พตร.
20) พล.ต.ต.ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์ รอง ผบช.ทท.

ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. (ยศ พล.ต.ต. เทียบเท่า ผบก.)
1) พ.ต.อ.สุทัศน์ มณสวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก
2) พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ เลิศประไพ รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
3) พ.ต.อ.หญิง ณัชธ์พรรุ้ง นันทโชคพานิช รอง ผบก.สก.
4) พ.ต.อ.สมพร ทองรอด รอง ผบก.สส.ภ.6
5) พ.ต.อ.วีระวุธ ชัยชนะมงคล รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง

6) พ.ต.อ.ธเนส ชาวนาทุ่ง รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
7) พ.ต.อ.วราพงษ์ ประเศรษโฐ รอง ผบก.ตชด.ภ.4
8) พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.9
9) พ.ต.อ.อัมพล วงศ์ใหญ่ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก
10) พ.ต.อ.ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณนานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม

11) พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล รอง ผบก.ทว.
12) พ.ต.อ.มนตรี ด้วงปรึกษา รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม
13) พ.ต.อ.หญิง สุทิศา วุฒิธรวิชิต รอง ผบก.สก.
14) พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ พูลน้อย รอง ผบก.รท.
15) พ.ต.อ. พิศาล เอิบอาบ รอง ผบก.ขส.

16) พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รอง ผบก.สท.
17) พ.ต.อ. หญิง เพชราภรณ์ มงพลเมือง รอง ผบก.อก.ภ.5
18) พ.ต.อ.สะท้านฟ้า วามะสิงห์ รอง ผบก.ศรฝ.ภ.9
19) พ.ต.อ. จิราวัฒน์ คงกระพันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
20) พ.ต.อ. หญิง อมรเทวี เพิ่มพิทยา อาจารย์ (สบ 5) กอจ.บช.ศ

21) พ.ต.อ.อนุชา จารุณัฐ รอง ผบก.ตชด.ภ.2
22) พ.ต.อ. อรินทร เดชาธรอมร รอง ผบก.สอ.
23) พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
24) พ.ต.อ.วสันต์ อาษารอด รอง ผบก.ทท.2
25) พ.ต.อ.หญิง เพ็ญศรี มหาเวชาศิริ รอง ผบก.อก.สกบ.

26) พ.ต.อ.กิตติ กล่ำสุม ช่างอากาศยาน (สบ5) บ.ตร.
27) พ.ต.อ.วีรสันต์ สมใจ รอง ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
28) พ.ต.อ.สมชาย เกิดช้าง รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร
29) พ.ต.อ. วิเชียร ยันตรรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง
30) พ.ต.อ.นิวัฒน์ โพธิ์พร้อม รอง ผบก.ภ.จว.