Monday, June 17, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันไทย-สิงคโปร์ ประชุมปราบยาเสพติด

  ไทย-สิงคโปร์ ประชุมปราบยาเสพติด

   

  ป.ป.ส. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทวิภาคี ไทย-สิงคโปร์
  ด้านการปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 12

  วันที่ 4-5 เมษายน 2561 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานและเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการประชุมทวิภาคี ไทย-สิงคโปร์ ด้านการปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 12

  มี นายชลัยสิน โพธิเจริญ รองเลขาธิการ ป.ป.ส., พันตำรวจเอก ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ รอง ผบก.ภ.จว. สุราษฎร์ธานี ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นางสาวอัจฉรา ลอตินันทน์ นายด่านศุลกากร ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. และผู้แทนฝ่ายสิงคโปร์นำโดย นายอึ้ง เซอ ซง (Mr. Ng Ser Song) อธิบดีหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดสิงคโปร์ (Central Narcotics Bureau-CNB) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายสิงคโปร์ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม โนโวเทล สมุย เฉวง บีช กานดาบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านสถานการณ์ยาเสพติดและร่วมกันหารือถึงความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนาคต ซึ่งมีประเด็นหารือที่สำคัญคือ

  1. ความร่วมมือกันในการสกัดกั้นยาเสพติดในทั้งสองประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ตามแผนปฏิบัติการความร่วมมืออาเซียนเพื่อต่อสู้กับการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ประกอบด้วยความร่วมมือผ่านช่องทางตามโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ

  อาทิ โครงการสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN-NARCO) โครงการสกัดกั้นยาเสพติด ณ ท่าอากาศยานสากลในอาเซียน (AAITF) โครงการสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าเรือสากลในอาเซียน (ASITF) โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong Operation Project) ฝ่ายไทยได้กล่าวชื่นชมสิงคโปร์ที่เป็นประเทศที่ได้ให้การสนับสนุนแผนปฏิบัติการดังกล่าวมากที่สุดในอาเซียน โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้แก่เจ้าหน้าที่ของทั้ง 6 ประเทศ ที่ประจำ ณ ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย
  (Safe Mekong Coordination Center-SMCC) จังหวัดเชียงใหม่ และได้ให้การสนับสนุนเรือลาดตระเวนลำน้ำโขง แก่ประเทศไทย เมียนมา และลาว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ ซึ่งจะมีพิธีการส่งมอบเรือต่อไป

  2. ประเทศไทยขอให้สิงคโปร์ให้ความช่วยเหลือโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยจัดการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานให้เจ้าหน้าที่ของไทย เนื่องจากสิงคโปร์มีประสบการณ์ และดำเนินการประสบผลสำเร็จ ซึ่งฝ่ายสิงคโปร์ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องดังกล่าว

  3. สิงคโปร์ได้เน้นย้ำว่าอาเซียนควรมีจุดยืนเดียวกันในเวทีนานาชาติ เช่น ในเวทีการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drug-CND) และขอให้ไทยสนับสนุนจุดยืนของสิงคโปร์และอาเซียนให้เป็นเสียงเดียวกันคือการขจัดแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากภูมิภาคอาเซียน ทำให้อาเซียนปลอดยาเสพติด (Drug Free ASEAN)

  นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “การประชุมครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีทั้งเนื้อหาสาระที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในประเทศของตนและในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ การประชุมยังจบลงด้วยความสัมพันธ์อันดี ความมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานความร่วมมือของทั้งสองประเทศในอนาคต”
  ………

  ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย
  “สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”
  แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments