Saturday, June 15, 2024
More
  Homeข่าวทั่วไป”ไพรัช“รอง อสส.เปิดอบรมหลักสูตรอธิบดีอัยการ รุ่น 15

  ”ไพรัช“รอง อสส.เปิดอบรมหลักสูตรอธิบดีอัยการ รุ่น 15

  ‘ไพรัช’ รอง อสส.เปิดอบรมหลักสูตรอธิบดีอัยการ รุ่นที่ 15 ‘โกวิท’อธ. อัยการ สพอ.เผยเตรียมพร้อมสร้างผู้นำยุคใหม่เสริมทักษะบริหารทุกด้าน รับมือบริบทสังคมที่เปลี่ยนเเปลงเลือก’วัชรินทร์’เป็นปธ.รุ่น

  วันที่ 5 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

  นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง “หลักสูตรอธิบดีอัยการ” รุ่นที่ 15 (พ.ศ. 2567)มี นายอิทธิพร แก้วทิพย์ นายอดิศร ไชยคุปต์ รองอัยการสูงสุด นายโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ (สพอ.) น.ส.กรภัทร นิษฐาอัครากุล อัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม นายยศวัจน์ ผาติธีรวิทย์ อัยการพิเศษฝ่ายฝึกอบรม เรือโท พลัฏฐ์ ทัพพ์พัฒนะ อัยการพิเศษฝ่ายประเมินผลการฝึกอบรม และนายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธี

  หลังเสร็จพิธีเปิดนายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ รองอัยการสูงสุด  บรรยายพิเศษหัวข้อ บทบาทของอธิบดีอัยการต่อการพัฒนาองค์กรอัยการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาสำนักงานอัยการสูงสุดในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของอธิบดีอัยการที่จะเพิ่มมากขึ้น

  ตอนท้ายของการบรรยาย นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ  ฝากให้ว่าที่อธิบดีอัยการทุกคนช่วยกันระดมสมอง กำหนดยุทธศาสตร์สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งอนาคตไว้ด้วย เพราะขณะนี้ผู้บริหารที่จะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดจะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งประมาณ 1 ปี หากมียุทธศาสตร์สำนักงานอัยการสูงสุดที่ต่อเนื่องรองรับ  จะทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

  นอกจากนี้ นายโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ (สพอ.)ในฐานะผู้กำกับดูแลหลักสูตรอย่างใกล้ชิด เปิดเผยว่า หลักสูตร อธิบดีอัยการ รุ่นที่ 15 นี้ เป็นหลักสูตรรวมผู้บริหารแห่งอนาคตของสำนักงานอัยการสูงสุดอย่างแท้จริง

  ในหลักสูตรได้กำหนดหัวข้อการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่ให้เข้าใจบริบทของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งในด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการบริหารงบประมาณ ควบคู่กับการบริหารงานคดีและงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

  ในหลักสูตรอธิบดีอัยการ รุ่นที่ 15 นี้ ประกอบไปด้วย ข้าราชการอัยการ ตำแหน่งรองอธิบดีอัยการ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการในสำนักงานต่าง ๆ และได้รับความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดแล้ว 80 คน และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 20 คน

  อาทิ นายฉาย บุนนาค นายสุพร หลักมั่นคง นายวีรยุทธ โพธารามิก นางสาวธีราลักษณ์ รมยานนท์ นายวราเทพ รัตนากร นายณัทภพ แก้วสัมฤทธิ์ นายพศทัศน์ สิริชุติยานุภาพ นายบุญชนะ เจริญผล นายหมวดตรี ธกฤษณ์ จรัสธนกิจ ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ และนายวิษณุ เทพเจริญ  มีระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

  โดยในวันเปิดการอบรมดังกล่าวผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอธิบดีอัยการรุ่น 15 ได้มีมติเสียงเอกฉันท์เลือก นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน รองโฆษกสำนักงานสูงสุดซึ่งเคยผ่านงานคดีสำคัญมามากมายเป็นประธานรุ่นหลักสูตรอธิบดีอัยการ รุ่นที่ 15

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments