191จัดกิจกรรมจิตอาสาชุมชนวัดเทวสุนทร

194

สายวันที่ 28 ก.ค. ที่วัดเทวสุนทร พล.ต.ต. สำราญ นวลมา ผบก.สปพ. พ.ต.อ.สมบูรณ์ เทียนขาว พ.ต.อ. สุรเชษฐ์ บัณฑิต

พ.ต.อ. นิติพันธุ์  โรหิโตปการ พ.ต.อ.ภานพ  วรธนัชชากุล พ.ต.อ. กำธร  อุ่ยเจริญ พ.ต.อ.ประสงค์ อานมณี และพ.ต.อ.วรวิทย์ ญาณจินดา รองผบก.สปพ.

นำข้าราชการตำรวจในสังกัดบก.สปพ. ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร จำนวน 220 นาย

ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อาศัยภายในชุมชนสามัคคีวัดเทวสุนทร จำนวน 70 ครัวเรือน

อีกทั้งให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมวภายในพื้นที่ชุมชน และร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดวัดเทวสุนทร