191มอบรางวัลTopCopครั้งที่2

1017

ที่ กองบังคับการปฏิบัติการสายตรวจพิเศษ (191) ถนนวิภาวดี วันที่ 28 ส.ค.63

พล.ต.ต.สำราญ นวลมา ผบก.สปพ.บช.น.มอบหมายพ.ต.อ.ปิยรัช สุภารัตน์ ผกก.งานสายตรวจ บก.สปพ.

เป็นตัวแทนมอบ รางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่นด้านต่างๆ ขึ้น เป็นครั้งที่ 2 ตามนโยบาย ผบก.สปพ.ที่ให้จัดขึ้น

เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจจูงใจทีมงาน ให้มีขวัญที่ดี กล้าออกทำงาน กล้าเสี่ยง กล้าเผชิญหน้าเผชิญเหตุ
 

สำหรับรางวัล Top Cop ประกอบด้วย
 

งานปฏิบัติงานสายตรวจดีเด่น
1.ส.ต.อ.อภิรักษ์ อังคะนิจ  ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ

2.ด.ต.จักรัตน์  กาญจนรังสิชัย ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ


3.ส.ต.อ.เทิดทูล ดวงแก้ว ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ


งานปฏิบัติงานธุรการดีเด่น

1.ส.ต.อ.จิรโรจน์ ดอนขันธ์ ผบ.หมู่ งานธุรการ กก.สายตรวจ

งานปฏิบัติงานสืบสวนหาข่าวดีเด่น

1.ส.ต.อ.ณัฐพงษ์ แก้วลี  ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ

2.ด.ต.สุภชัย  สุริยัพ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ


3.ด.ต.อภิรักษ์   มีนะนันท์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ


4.ด.ต.ธีระเดช อภิชัยอเนก ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1


งานจิตอาสาดีเด่น

1.ส.ต.อ.ยศศักดิ์ เจียมสูงเนิน  ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ

2.ร.ต.อ.ภานุวัฒน์  กาละศรี รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ


3.ส.ต.อ.อรรฐพร  คลังทอง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ ปฏิบัติราชการ งานสายตรวจ 3


4.ส.ต.อ.เสวีรวรรธน์  ผลพันธ์ ผบ.หมู่ งานธุรการ กก.สายตรวจ


ชุดปฏิบัติการที่มีผลจับกุมดีเด่น


รางวัลที่ 1 งานสายตรวจ 1 ชุดปฏิบัติการที่ 4

รางวัลที่ 2 งานสายตรวจ 1 ชุดปฏิบัติการที่ 1
รางวัลที่ 3 งานสายตรวจ 1 ชุดปฏิบัติการที่ 3
  ก้าวสกัดจับดีเด่น
ร.ต.อ.เสมา อยู่เจริญ รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ

ร.ต.อ.ธวัชชัย พันธ์จิ๋ว รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ


ส.ต.อ.วสันต์ จู๋นางรอง ผบ.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ


ส.ต.อ.สุขุม วังคีรี ผบ.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ


นอกจากนี้หลังการมอบรางวัล ยังติดตามผลการปฏิบัติของงานสายตรวจ 1,2,3 และ ฉก.

รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่เป็นที่น่าสนใจเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด

เช่น กรณีเหตุ 131 ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ 7-11 กรณีจับอาวุธปืน 3 เพจและไล่กล้องวงจรปิดจับเหตุชิงเงินที่ร้านทองกรณีก้าวสกัดจับชนแล้วหนี

และกรณี ผกก.สายตรวจ ช่วยหญิงตกงานคิดสั้นฆ่าตัวตายกำลังกระโดดสะพาน8 จะเข้าช่วยอย่างไรตามยุทธวิธีที่เหมาะสมตามกฎหมาย เป็นต้น