191 ติวเข้มสายตรวจรถวิทยุ

วันที่ 17 ธ.ค. ที่ศูนย์ฝึกขับขี่ toyota transport (thailand) จ.ฉะเชิงเทรา

พล.ต.ต.สำราญ นวลมา รองผบช.น.รรท.ผบก.สปพ. พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว ผบก.สปพ. พ.ต.อ.ปิยรัช สุภารัตน์ ผกก.สายตรวจ

มอบหมาย พ.ต.ท.คงศักดิ์ ศรีโหร รองผกก.สายตรวจ ร่วมกับบริษัท TOYATA BANGKOK

นำกำลังตำรวจในสังกัดงานสายตรวจ 1,2,3 จำนวน 5 รุ่น เข้าฝึกอบรมหลักสูตร TOYOTA MOBILLITY DRIVING

อบรมการขับขี่ขั้นพื้นฐาน BASIC DRIVING การขับขี่ปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน INTERMADIATE

การใช้อุปกรณ์ส่วนควบของรถยนต์ให้ปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังฝึกให้ดูแลบำรุงรักษารถยนต์อีกด้วย

พล.ต.ต.สำราญ เปิดเผยว่า การฝึกทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตำรวจประจำรถยนต์สายตรวจบก.สปพ.สามารถใช้รถยนต์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ทั้งสามารถนำเทคนิคต่างๆไปปรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อีกด้วย