30ปี สถาปนากองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

30 ปี สถาปนา บช. ปส. จากนี้จะไม่มีที่ยืนให้นักค้ายาเสพติดอีกต่อไป มุ่งทำงานเชิงรุก นำเทคโนโลยีร่วมสืบสวนอย่างเป็นระบบ กวาดล้างทั้งเครือข่าย ยึดทรัพย์ให้สิ้นซากทั้งขบวนการ

วันที่ 14 ก.พ.65 ที่ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ผู้แทน ผบ.ตร.เป็นประธานในพิธีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ครบรอบ 30 ปีมีพล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ปส. ให้การต้อนรับ

กิจกรรมในงาน ได้มีการทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ การทำบุญให้กับข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการเชิญอดีต ผบช.ปส.มาร่วมพิธีอีกด้วย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่

พล.ต.ท.สรายุทธ กล่าวถึงการทำงานของตำรวจบช.ปส.หลังจากนี้ว่า

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด มีประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบงานปราบปรามยาเสพติด กวาดล้างจับกุมเครือข่ายรายสำคัญต่างๆมากมาย

แนวทางหลังจากนี้จะยังคงมุ่งเน้นการทำงานแบบเชิงรุกอย่างเป็นระบบ สร้างความเป็นมืออาชีพ บูรณาการการข่าวกับภาคีเครือข่าย การใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐาน

ตั้งแต่การสืบค้น จับกุม พฤติการณ์ต่างๆในคดี เพื่อนำมาวิเคราะห์หาความเชื่อมโยง นำไปสู่การขยายผลยึดทรัพย์ผู้สั่งการ และผู้ได้รับประโยชน์ทั้งระบบ รวมถึงการสร้างโรงเรียนสืบสวนด้านยาเสพติดแบบเฉพาะทางขึ้นมา

พล.ต.ท.สรายุทธ กล่าวว่า แนวการทำงานจะยังคงมุ่งลด Demand Sizeลดจำนวนผู้เสพ คืนคนดีสู่สังคมตามโครงการชุมชนยั่งยืน สร้างครู D.A.R.E. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ความรู้ความเข้าใจพิษภัยของยาเสพติด และขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน

นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วย ด้วยการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษที่ทันสมัย ในการสืบสวนติดตามคนร้าย เฝ้าระวังและสกัดกั้นยาเสพติด  

มีกำลังพลที่มีความรู้ความชำนาญประสบการณ์และสร้างนักสืบเทคโนโลยีเฉพาะทาง ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ Big Data นำข้อมูลเครือข่ายยาเสพติดต่างๆ ทั่วประเทศ มาวิเคราะห์ หาความเชื่อมโยงของผู้กระทำผิดอย่างเป็นระบบ เพื่อกวาดล้างยึดทรัพย์สินให้สิ้นซากทั้งขบวนการ รวมทั้งยังเป็นหน่วยมอนิเตอร์และร่วมปฏิบัติ หรือสนับสนุนข้อมูลในทุกมิติ

“ฉะนั้นในปี 2565 จะไม่มีที่ยืนให้นักค้ายาเสพติดอีกต่อไป ตำรวจ บช.ปส. จะเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทำงานเชิงรุกที่นำสมัย เพื่อประชาชน

ผบช.ปส. กล่าว