66ปีวันคล้ายวันสถาปนา ค่ายนเรศวร

676


วันที่ 27 เม.ย. 63 พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์ ผบก.สอ.บช.ตชด. พร้อมข้าราชการตำรวจและแม่บ้าน

จัดพิธีบวงสรวงด้วยเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลเจ้าแม่ร่มโพธิ์ทอง อนุสาวรีย์ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ศาลพระภูมิ และวางพวงมาลาผู้กล้า(จ่าดำ)

เนื่องด้วยวันสถาปนา ค่ายนเรศวร ปีที่ 66

สำหรับวันที่ 27 เม.ย.ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวร

โดยค่ายนี้ ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับวังไกลกังวล อ.หัวหิน ในอดีตนั้นได้ฝึกเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีความรู้ ความสามารถในการกระโดดร่ม การใช้อาวุธพิเศษ ยุทธวิธีต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2497 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดค่ายนเรศวร

ทอดพระเนตรการกระโดดร่ม การสาธิตการฝึกอาวุธ และยุทโธปกรณ์ต่างๆ ได้ยึดถือให้วันที่ 27 เม.ย.ของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวร”