Tuesday, May 28, 2024
More
  Homeท่องปทุมวัน7แนวคิดปฏิรูปตำรวจ-เรื่องจริงทุกข้อ

  7แนวคิดปฏิรูปตำรวจ-เรื่องจริงทุกข้อ


  วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร์

  สมาคมตำรวจ จะแถลงข่าวรณรงค์ปฏิรูปตำรวจ ผู้เข้าร่วมแถลงข่าว

  1 พล.ต.อ.วุฒิชัย ศรีรัตนวุฒิ ประธานชมรมพนักงานสอบสวน
  2 พล.ต.อ,วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจ
  3 พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร นายกสมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  4 พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ที่ปรึกษาชมรมพนักงานสอบสวน
  5 รศ.ดร.กฤษณะพงศ์ พูตระกูล รองอธิการบดี ม.รังสิต นักวิชาการ
  6 ผศ.ดร.นพดล กรรณิการ์ ก.ต.ช.ผู้ทรงคุณวุฒิ ผอ.Superpoll
  7 นายยิ่งชีพ อัชฌาสัย ผู้จัดการ ILaw

  แต่ก่อนที่จะแถลงข่าว มีตำรวจที่เกษียณแล้วเสนอแนวคิดมายังสมาคมตำรวจ เห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาเสนอผ่าน policenewsvarieties.com

  1) ปัจจุบันกำลังตำรวจไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน แต่อัตรากำลังที่กำหนดไว้แต่ละ สน./สภ. บก.น./ภ.จว. บช.น./ภ. เป็นของเดิม  ซึ่งปัจจุบันสภาพปัญหาและปริมาณงานเปลี่ยนไปมาก

  จึงขอเสนอว่า กองอัตรา/กำลังพล ต้องมีการจัดทำอัตรากำลังทุกสายงานใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาอาชญากรรม/ปริมาณงานจริงๆ

  การแต่งตั้งกำลังพลให้สอดคล้องกับอัตราที่กำหนดใหม่  โดยเฉพาะสายงานสอบสวน

  2) ค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้า/น้ำ ต้องประหยัดและควบคุมการใช้  ทุกวันนี้ใช้เกินมากเพราะไม่ควบคุม วิธีการแก้ไขคือเอาเงินหมวดค่าใช้สอยเช่นเบี้ยเลี้ยง เงินล่วงเวลา มาจ่ายค่าสาธารณูปโภคแทน ทำให้ตำรวจที่ทำงานจริงไม่ได้เบี้ยเลี้ยง  และหน่วยก็ไม่ได้จ่ายเบี้ยเลี้ยงตามที่ทำงานจริงๆ  จะใช้วิธีเฉลี่ยเท่าๆกัน เพราะง่ายดี/และเท่ากัน  ทำให้คนทำงานจริงๆไม่ได้รับความเป็นธรรม

  3) หัวหน้าหน่วยไม่จัดงบประมาณให้ถูกต้อง/โปร่งใส เช่นเงินกองทุนสืบสวน ได้ตามขนาดโรงพัก/ปริมาณคดี 90,000-200,000 บาท แต่ความจริงก็ไปแบ่งกันในระดับ ผกก./รอง ผกก./สว. ไม่ค่อยถึงลูกน้องคนทำงาน  และเงินหมวดค่าใช้สอย/ห้ามหน่วยเหนือหักไว้

  4) ปัจจุบันมีกฏหมายให้ท้องถิ่น สามารถอุดหนุนงบประมาณด้านความสงบเรียบร้อย อาชญากรรม ยาเสพติดได้ แต่ไม่ได้กำหนดชัดเจน/โดยให้ตำรวจทำความตกลงกับท้องถิ่นเอง  ถ้าเป็นไปได้น่าจะทำ MOU กับมหาดไทย ให้ชัดเจนว่าต้องอุดหนุนงบประมาณไม่น้อยกว่า 5% ของงบประมาณ/และใช้ด้านใดบ้าง จัดทำโครงการ/แผนงานประกอบให้ชัดเจน

  5) ต้องกระจายอำนาจให้ระดับ บช./บก. มากขึ้น  สกบ.ดูภาพรวม/จัดซื้อเฉพาะงานใหญ่ๆ  เพราะที่ผ่านมาบาง บช./บก. ไม่ต้องการ เช่น รถ จยย.CBR 300 ส่งให้ น./จอดเต็มโรงพัก สายตรวจไม่ใช้เพราะมันใหญ่ไม่คล่องตัว และไม่คืนเพราะเบิกน้ำมันอยู่

  6) ปรับปรุงเงินค่าทำสำนวน/ปัจจุบันได้เฉพาะคดีที่เกินศาลแขวง และได้เฉพาะมีตัวผู้ต้องหา อุกฉกรรจ์จับได้/1,500 อาญาทั่วไปจับได้/1,000 แต่จับไม่ได้/ออกหมายจับได้ครึ่งหนึ่ง  ควรเพิ่มจับได้เป็น 2,500 /2,000  และควรเพิ่มคดีไม่รู้ตัวด้วย

  คดีศาลแขวง/ควรให้ค่าทำสำนวนด้วยเช่น คดียักยอก ฉ้อโกง คดีพวกนี้บางคดีพยานมาก/เอกสารมาก/เสียเวลาทำสำนวนมาก

  7)ปรับปรุงการจ่ายเงินค่าพยานในคดีให้เหมือนศาล รวดเร็ว ทันที /ส่วนของตำรวจมีขั้นตอนมาก ยุ่งยาก ไม่มีเงินสด/จ่ายเช็ค ทำให้พยานมักไม่ได้เงิน  ไม่อยากมาเป็นพยาน เพราะเสียเวลาทำกิน

  นี่คือความเห็นจากประสบการณ์ชีวิตตำรวจเกษียณนายหนึ่ง และมองถึงปัญหาแท้ๆของตำรวจที่ผ่านมาครับ

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments