Policenewsvarieties เยี่ยมตชด.ชายแดนเขมร

411

วันที่4..62 ...อิสรพงษ์ อดทน ผบ.มว.ตชด.215 เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ตั้งฐานอยู่ในแนวชายแดนไทยกัมพูชาเขตพื้นที่ .ละหานทราย.บุรีรัมย์

โดยเฉพาะฐานเนิน418หรือฐานหัวกะโหลกตั้งอยู่บนยอดเขา ติดจังหวัดบันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชา 

ต้องนำน้ำใส่ถัง1,000 ลิตรขึ้นรถกระบะไปตามเส้นทางทุรกันดาร ให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ไว้ใช้ในการหุงหาอาหาร ให้เพียงพอใน15วันทเนื่องจากฐานดังกล่าวอยู่ห่างไกลแหล่งน้ำ

อีกทั้งไม่มีสัญญาณโทรศัพท์รวมถึงไฟฟ้าใช้เจ้าหน้าที่ต้องใช้แบตเตอรี่แปลงเป็นไฟฟ้าเพื่อต่อเข้าทีวีดูข่าวคราวสถานการณ์ภายนอก  ดูได้บ้างไม่ได้บ้าง

ทั้งนี้...อิสรพงษ์ ยังได้ถือโอกาสสังเกตการณ์ตรวจแนวชายแดนไปในตัว ถึงแม้จะไม่มีสถานการณ์สู้รบเหมือนแต่ก่อน

จากนั้น...อิสรพงษ์ เดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฎิบัติการช่องบ้านบาราแนะ เป็นที่ตั้งหลักเขตแดนกรุงสยามและกรุงกัมพูชา หรือที่เรียกกันหลัก27

ตลอดเส้นทางทั้ง 2ฐาน 2ข้างทางเป็นป่ารกชัฏ เต็มไปด้วยมูลช้าง เจ้าหน้าที่ระบุว่าช้างป่าที่เป็นเสมือนเจ้าที่ จะออกมาปรากฏตัวในช่วงเย็นอยู่บ่อยครั้ง บางครั้งถึงขั้นเดินเข้าไปเยี่ยมถึงในฐาน

หลังตรวจเยี่ยมกำลังพล ...อิสรพงษ์ได้เข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับร..ป๊ะ สุคนธ์ ผบ.หมวด505 ทหารประจำชายแดนภูมิภาคที่5 ประเทศกัมพูชาที่ตั้งฐานอยู่ใกล้กัน

บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นมิตรบ้านพี่เมืองน้องก่อนแลกเปลี่ยนกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ก่อนเดินทางกลับตัวแทนทีมงานpolicenewsvarieties ที่ร่วมเดินทางไปด้วย ได้มอบเครื่องดื่มเล็กน้อยๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแนวหน้าตชด.ทั้ง2ฐานด้วย