Saturday, July 20, 2024
More
  Homeข่าวทั่วไปReal Time Security Guard ติวเข้มงานอารักขาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

  Real Time Security Guard ติวเข้มงานอารักขาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

  ที่โรงแรม เอสบางกอก นวมินทร์

  บริษัท รักษาความปลอดภัย เรียล ไทม์ จำกัด ที่ได้เล็งเห็นสถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบัน เริ่มประสบปัญหาของอาชญากรรม และภัยคุกคามในรูปแบบการกราดยิง หรือ Active Shooter

  จากที่ปรากฏตามสื่อมวลชนต่างฯ และมีสถิติเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตตามปกติ และเป็นสิ่งที่ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรู้ รวมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินควรปฏิบัติอย่างไร

  จึงมีความคิดที่อยากจะช่วยเผยแพร่ความรู้โดยร่วมบูรณาการภาครัฐและเอกชน จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในงานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญ และการตอบโต้สถานะการณ์การกราดยิง จากหน่วยงานด้านความมั่นคง มาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเป็นวิทยาทาน ต่อประชาชนทั่วไปอย่างถูกต้อง

  ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร VipProtection And Active Shooter Course (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) ได้รับการตอบรับจากประชาชนจำนวนมากและได้คัดเลือกผู้สมัครเข้าฝึกอบรม รุ่น Alpha ครั้งแรก  30 คน

  มีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร Vip Protection And Active Shooter Course เพื่อเผยแพร่ความรู้เป็นวิทยาทานต่อประชาชนทั่วไป อาทิ บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. ข้าราชการทหาร ตำรวจ ครูอาจารย์ พนักงานโรงแรม พนักงานห้างสรรพสินค้า อาสาสมัครมูลนิธิ หรือกู้ภัย และบุคคลทั่วไปที่ ให้ตระหนักถึงภัยใกล้ตัว และภัยคุกคามในรูปแบบของการกราดยิง หรือ Active Shooter

  สร้างความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่น รวมถึงเป็นการเสริมสร้างทักษะ รับมือต่อสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้ารัฐก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าเผชิญเหตุหยุดการสังหารได้อย่างทันท่วงที ในเบื้องต้น และหยุดการเสียชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ที่ได้รับผลกระทบ

  โดยรับความร่วมมือจากภาคประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมการช่วยชีวิตอย่างถูกต้อง มีหลักการ และมีประสิทธิภาพไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้อย่างมากและมีผลการฝึกอบรมอยู่ในระดับดี สร้างความประทับใจต่อผู้จัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย และในอนาคตจะเปิดหลักสูตรที่เป็นประโยชน์

  อาทิ หลักสูตรต่อสู้ป้องกันตัวโดยใช้สิ่งของ หรืออาวุธใกล้ตัว, หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต, หลักสูตรป้องกันอัคคีภัยวาตภัย หรือภัยพิบัติจากธรรมชาติ ,และหลักสูตรการติดต่อสื่อสารโดยใช้สื่อโซเซียลเพื่อการเตือนภัย เป็นต้น

  สำหรับผู้ที่ผ่านอบรมจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัท มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงาน และเพิ่มทักษะให้กับตนเอง หากสนใจเป็นส่วนหนึ่งในทีม Real Time Security Guard ได้ทางเว็บไซต์ www.realtimesecurityguards.com

  โดยบริษัท รักษาความปลอดภัย เรียล ไทม์ จำกัด พร้อมให้บริการงานรักษาความปลอดภัยทุกรูปแบบ อาทิ เช่น งานอารักขาบุคคลสำคัญ งานอีเว้นท์ และงานดูแลสถานประกอบการณ์ ห้างร้านทั่วไป

  เรียลไทม์ ซีเคียวริตี้ การ์ด ให้บริการงานรักษาความปลอดภัย อย่างมีมาตรฐาน สามารถติดตามข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ หรือสนใจติดต่องาน ได้ที่ช่องทาง เพจเฟซบุ๊ก Real Time Protection Thailand เพื่อสอบถามแอดมินเพจ ได้ตามวันเวลาราชการ และเว็บไซต์ www.realtimesecurityguards.com

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments