Monday, June 17, 2024
More
  Homeท่องปทุมวันการเป็นตำรวจที่ดี โดย บิ๊กอู๋-อดุลย์ แสงสิงแก้ว

  การเป็นตำรวจที่ดี โดย บิ๊กอู๋-อดุลย์ แสงสิงแก้ว

   

  การบรรยายพิเศษของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ให้แก่ นรต.ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส  บันทึกโดย : นรต.หญิงอัจฉริยากร วังกาใจ นักเรียนฝ่ายอำนวยการ ปค.1 บก.ปค.

  ได้อ่านบทความที่นรต.หญิงคนนี้บันทึกสรุป เห็นว่ามีประโยชน์ ไม่ใช่แค่ นรต. แต่มีประโยชน์กับตำรวจทั้งชั้นประทวน สัญญาบัตร รวมทั้งประชาชนคนทั่วไปที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นข้อคิดแนวทางดีๆในการปฏิบัติตัวรับปีใหม่ เชิญอ่านครับ

   

  หัวข้อการบรรยาย : การเป็นนายตำรวจที่ดี

  ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย
  – คณะผู้บังคับบัญชา
  – นายตำรวจปกครอง
  – นรต.ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 71

  รายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

  1.รร.นรต. ได้ปลูกฝังให้เป็น นรต.ที่ดี เป็นนายตร. ที่ดี ให้อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก

  หลักที่คิดเสมอ ข้อคิดสำหรับผู้บริหาร 4 อย่าง
  1.อย่าลืมคนที่เคยร่วมสู้อยู่เคียงข้าง
  2.อย่าลืมคนที่เคยสร้างให้ยิ่งใหญ่
  3.อย่าลืมคนที่เคยมีน้ำใจ
  4.อย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดี

  ประเภทของคนมี 4 ประเภท
  1.คิดได้-พูดไม่ได้-ทำไม่ได้=นักคิด
  2.คิดได้-พูดได้-ทำไม่ได้=นักวิชาการ
  3.คิดได้-พูดไม่ได้-ทำได้=นักรบ
  4.คิดได้-พูดได้-ทำได้=นักบริหารที่มีความสามารถ

  2.ในชีวิตการทำงาน
  1.ไม่สามารถเลือกที่อยู่ได้
  2.ไม่สามารถเลือกผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้
  3.ไม่สามารถประเมินตนเองได้ว่าเราเก่งหรือไม่เก่ง

  3.ปัจจัยความก้าวหน้า
  1.ความรู้ความสามารถเราต้องพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง
  2.จังหวะ/โอกาส
  3.โชค/ชาติตระกูล

  4.สภาพภายนอกองค์กร
  โลกาภิวัฒน์/โลกไร้พรมแดน โลกไอที ข่าวสาร/เสรีภาพ สภาพสังคมที่เราจะต้องเจอ
  สภาพภายในองค์กร
  ภาวะแทรกแซงจากภายนอกองค์กร

  5.ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 4 ประการ
  1.ความรู้ความสามารถ
  2.ความประพฤติ
  3.มนุษยสัมพันธ์**สำคัญมาก
  4.บุคลิกภาพ/สุขภาพดี

  6.การจะเป็นตำรวจมืออาชีพ
  1.เริ่มที่ใจ ตั้งหลักว่าเราจะต้องเป็นคนเก่งและดีให้ได้
  2.ยึดหลักทฤษฎี ฝึกฝนภาษาอังกฤษ
  3.ฝึกฝนทำงานสร้างชั่วโมงเป็น
  4.ฝึกฝนเป็นนักบริหาร
  5.ความประพฤติจริยธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม
  6.บุคลิกภาพ/สุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  7.ครอบครัว เลือกคู่ครองที่ดีส่งเสริมหน้าที่การงานของเรา
  8.การเงิน เงินใช้ในการยังชีพ เงินต้องอดออม เงินใช้ในการทำบุญ ควรทำบัญชีครัวเรือน
  9.บริหารเวลา
  10.ชีวิตเรียบง่าย
  11.เมื่อเผชิญปัญหา
  12.กตัญญูรู้คุณ
  13.อย่ามองข้ามผู้ด้อยกว่า
  14.เอาชนะด้วยความเพียร ทุ่มเทให้กับงานและทำให้เต็มที่

  7.ไม่เพียงแต่ความรู้จากการสอบแต่จะต้องมี
  1.ความสามารถ
  2.ความเพียร
  3.ความไหวพริบ
  4.ความรู้เท่าถึงการณ์
  5.ความซื่อตรง
  การที่จะเป็นนักบริหารในการขับเคลื่อน-ภาวะผู้นำ 18 ประการ “ไม่มีไพร่พลเลว มีแต่แม่ทัพ นายกองเท่านั้น”

  8.นิสัยที่ดีส่งผลต่อชีวิต
  1.รักษาคำมั่นสัญญา
  2.ไม่ไปสายในที่ประชุม
  3.ไม่ลืมการโทรกลับ
  4.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  5.ควบคุมความรู้สึกและอารมณ์
  6.มีความสุขในการทำงาน

  ตอบคำถาม นรต.
  1.หลักการครองคน
  นำตัวอย่างของรุ่นพี่ที่เป็นที่รักของลูกน้องและนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นแบบอย่าง ทำให้ลูกน้องนับถือ เช่น การตรงต่อเวลา ความซื่อตรง การรับฟัง

  ขอบคุณน้อง นรต.หญิงที่บันทึกบทความดีๆที่กลั่นกรองมาจากชีวิตการทำงานทั้งชีวิตของรัฐมนตรีอดีตบิ๊กตำรวจ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ครับ

  กากีกลาย 11/1/61

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments