การเป็นตำรวจที่ดี โดย บิ๊กอู๋-อดุลย์ แสงสิงแก้ว

8638

 

การบรรยายพิเศษของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ให้แก่ นรต.ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส  บันทึกโดย : นรต.หญิงอัจฉริยากร วังกาใจ นักเรียนฝ่ายอำนวยการ ปค.1 บก.ปค.

ได้อ่านบทความที่นรต.หญิงคนนี้บันทึกสรุป เห็นว่ามีประโยชน์ ไม่ใช่แค่ นรต. แต่มีประโยชน์กับตำรวจทั้งชั้นประทวน สัญญาบัตร รวมทั้งประชาชนคนทั่วไปที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นข้อคิดแนวทางดีๆในการปฏิบัติตัวรับปีใหม่ เชิญอ่านครับ

 

หัวข้อการบรรยาย : การเป็นนายตำรวจที่ดี

ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย
– คณะผู้บังคับบัญชา
– นายตำรวจปกครอง
– นรต.ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 71

รายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

1.รร.นรต. ได้ปลูกฝังให้เป็น นรต.ที่ดี เป็นนายตร. ที่ดี ให้อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก

หลักที่คิดเสมอ ข้อคิดสำหรับผู้บริหาร 4 อย่าง
1.อย่าลืมคนที่เคยร่วมสู้อยู่เคียงข้าง
2.อย่าลืมคนที่เคยสร้างให้ยิ่งใหญ่
3.อย่าลืมคนที่เคยมีน้ำใจ
4.อย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดี

ประเภทของคนมี 4 ประเภท
1.คิดได้-พูดไม่ได้-ทำไม่ได้=นักคิด
2.คิดได้-พูดได้-ทำไม่ได้=นักวิชาการ
3.คิดได้-พูดไม่ได้-ทำได้=นักรบ
4.คิดได้-พูดได้-ทำได้=นักบริหารที่มีความสามารถ

2.ในชีวิตการทำงาน
1.ไม่สามารถเลือกที่อยู่ได้
2.ไม่สามารถเลือกผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้
3.ไม่สามารถประเมินตนเองได้ว่าเราเก่งหรือไม่เก่ง

3.ปัจจัยความก้าวหน้า
1.ความรู้ความสามารถเราต้องพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง
2.จังหวะ/โอกาส
3.โชค/ชาติตระกูล

4.สภาพภายนอกองค์กร
โลกาภิวัฒน์/โลกไร้พรมแดน โลกไอที ข่าวสาร/เสรีภาพ สภาพสังคมที่เราจะต้องเจอ
สภาพภายในองค์กร
ภาวะแทรกแซงจากภายนอกองค์กร

5.ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 4 ประการ
1.ความรู้ความสามารถ
2.ความประพฤติ
3.มนุษยสัมพันธ์**สำคัญมาก
4.บุคลิกภาพ/สุขภาพดี

6.การจะเป็นตำรวจมืออาชีพ
1.เริ่มที่ใจ ตั้งหลักว่าเราจะต้องเป็นคนเก่งและดีให้ได้
2.ยึดหลักทฤษฎี ฝึกฝนภาษาอังกฤษ
3.ฝึกฝนทำงานสร้างชั่วโมงเป็น
4.ฝึกฝนเป็นนักบริหาร
5.ความประพฤติจริยธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม
6.บุคลิกภาพ/สุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
7.ครอบครัว เลือกคู่ครองที่ดีส่งเสริมหน้าที่การงานของเรา
8.การเงิน เงินใช้ในการยังชีพ เงินต้องอดออม เงินใช้ในการทำบุญ ควรทำบัญชีครัวเรือน
9.บริหารเวลา
10.ชีวิตเรียบง่าย
11.เมื่อเผชิญปัญหา
12.กตัญญูรู้คุณ
13.อย่ามองข้ามผู้ด้อยกว่า
14.เอาชนะด้วยความเพียร ทุ่มเทให้กับงานและทำให้เต็มที่

7.ไม่เพียงแต่ความรู้จากการสอบแต่จะต้องมี
1.ความสามารถ
2.ความเพียร
3.ความไหวพริบ
4.ความรู้เท่าถึงการณ์
5.ความซื่อตรง
การที่จะเป็นนักบริหารในการขับเคลื่อน-ภาวะผู้นำ 18 ประการ “ไม่มีไพร่พลเลว มีแต่แม่ทัพ นายกองเท่านั้น”

8.นิสัยที่ดีส่งผลต่อชีวิต
1.รักษาคำมั่นสัญญา
2.ไม่ไปสายในที่ประชุม
3.ไม่ลืมการโทรกลับ
4.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5.ควบคุมความรู้สึกและอารมณ์
6.มีความสุขในการทำงาน

ตอบคำถาม นรต.
1.หลักการครองคน
นำตัวอย่างของรุ่นพี่ที่เป็นที่รักของลูกน้องและนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นแบบอย่าง ทำให้ลูกน้องนับถือ เช่น การตรงต่อเวลา ความซื่อตรง การรับฟัง

ขอบคุณน้อง นรต.หญิงที่บันทึกบทความดีๆที่กลั่นกรองมาจากชีวิตการทำงานทั้งชีวิตของรัฐมนตรีอดีตบิ๊กตำรวจ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ครับ

กากีกลาย 11/1/61