Tuesday, July 23, 2024
More
  Homeบทความทั่วไปกินนอนต้องมีวินัย!! พ่อสูง 165 แม่สูง153 ส่วนลูกชาย อายุ 16 ปี สูง 185

  กินนอนต้องมีวินัย!! พ่อสูง 165 แม่สูง153 ส่วนลูกชาย อายุ 16 ปี สูง 185

  กิน-นอนต้องมีวินัย (ตอน6)

  ช่วงอายุ 12 ย่างเข้า 13 ลูกผมเปลี่ยนแปลงเยอะมาก ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แค่ปีเดียวลูกผมพุ่งพรวดถึง 11 ซม.และปีต่อมาสูงขึ้นอีก 8 ซม. ไม่น่าเช่ือว่าตอนอายุ 14 สูงเกือบ 180 ซม.แล้ว เท่ากับที่พ่อตีเส้นทำที่วัดความสูงไว้ตั้งแต่เด็ก พออายุ 16 โดดไปที่ 185 ซม. เทียบกับเด็กฝรั่งแล้วถือว่าไม่เป็นรองเลยทีเดียว

  ขณะที่พ่อสูงเพียง 165 ซม. ส่วนแม่ไม่ต้องพูดถึงแค่ 153 ซม.เท่านั้น เรียกว่าสูงสวนทางสูตรคำนวนความสูง หากคิดจากปัจจัยกรรมพันธุ์ (ความสูงลูกชายเท่ากับความสูงพ่อและแม่รวมกันบวกด้วย 13 แล้วนำผลทั้งหมดมาหารสอง บวกลบ 8 ซม. ส่วนความสูงลูกสาวเท่ากับความสูงพ่อและแม่รวมกันลบด้วย 13 แล้วนำผลทั้งหมดหารสอง บวกลบ 8 ซม.)

  หมายความว่าถ้าวัดกันตามเกณฑ์ความสูงเฉลี่ยที่ได้จากของพ่อแม่ ลูกผมสูงประมาณ 165.5 ซม.บวกอีก 8 ซม.จะได้เต็มที่ 173.5 ซม.เท่านั้น นั่นแสดงว่าโภชนาการและการพักผ่อนที่เพียงพอเป็นส่ิงที่จำเป็นอย่างมาก

  ส่วนด้านสภาพจิตใจและความคิด เทียบกับเพ่ือนในห้องเรียนแล้วเขาดูเป็นเด็กที่โตกว่ารุ่นเดียวกันอย่างเห็นได้ชัด การให้ลูกเล่นกีฬานอกจากได้ฝึกความแข็งแรงด้านร่างกายแล้ว ยังฝึกฝนด้านจิตใจที่ต้องน่ิงและอดทนต่อสภาวะรอบด้าน กีฬาทำให้เรียนรู้ถึงผลแพ้ชนะ โดยเฉพาะเทนนิสเป็นเกมส์การแข่งขันที่มุ่งเอาชนะคู่ต่อสู้สถานเดียว ไม่มีผลเสมอเหมือนกีฬาชนิดอ่ืน คนแพ้คือฝ่ายที่ผิดหวัง แต่ถ้าคนชนะขาดความมีน้ำใจก็ไม่ใช่นักกีฬาที่ดี

  ส่วนหนึ่งต้องยกนิ้วให้ความมีระเบียบวินัย นับตั้งแต่หันมาเล่นกีฬาจริงๆจัง ลูกไม่เคยออกนอกลู่นอกทางเลย แม้จะเป็นเด็กกินยาก แต่ก็ไม่เคยซื้อออาหารขยะกิน ไม่่ว่าที่โรงเรียนหรือที่บ้านจะปฏิบัติแบบเดียวกัน กระทั่งน้ำอัดลมขวดเดียวก็ไม่เคยซ้ือกิน เร่ืองการกินการนอนผมเน้นมาก เพราะรู้ว่าเทนนิสเป็นกีฬาที่ใช้ต้องพลกำลังบวกกับมันสมอง ใครตัวใหญ่ย่อมได้เปรียบ

  การจัดอาหารแบบซอยมื้ือวันละ 5-6 ม้ือจะช่วยให้เด็กกินยากได้มากขึ้น และด่ืมนมทั้งนมวัวสลับกับนมถั่วเหลืองบ้างเฉลี่่ยตกวันละ 1-1.5 ลิตร ที่สำคัญเน้นนอนให้ตรงเวลาแต่หัวค่ำไม่เกิน 3 ทุ่มถึง 3 ทุ่มครึ่งทุกวัน วันไหนมีการบ้านที่โรงเรียนเยอะทำไม่เสร็จก็ไม่เป็นอะไร ถึงเวลาก็ต้องเข้านอน ส่วนที่เหลือให้ลูกเอาไปทำต่อตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน

  เวลาอยู่ในโรงเรียนช่วงพักเบรก ลูกผมจะซ้ือนมเป็นอาหารว่างทั้งเช้าและบ่าย และยังซ้ือไข่ต้มร้านสหกรณ์โรงเรียนกินวันละ 2 ฟอง แรกๆก็ถูกเพ่ือนในกลุ่มล้อตลอด เช่ือมั้ยตอนเข้าม.1 เวลาเข้าแถวเรียงระดับความสูง ลูกผมยืนอยู่กลางๆ แต่พอขึ้นม.2โดดไปยืนหน้าสุด เพ่ือนๆที่เคยล้อว่าโตแล้วยังทำตัวเป็นเด็กไม่เลิกนมอีก สุดท้ายทุกคนก็หันมาซ้ือนมกินตามลูกชายผมกันหมด เพราะใครๆก็อยากสูงกันทั้งนั้น

  \————————————-เดอะวินเนอร์

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments