คอมมานโด มหด.904ฝึกร่วมตำรวจน้ำ

 

ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่ กองบังคับการตำรวจน้ำ จ.สมุทรปราการ

พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบช.ก มอบหมายสั่งการให้ พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน.และพล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ตร.มหด.รอ.904

ร่วมกันเปิด โครงการฝึกยุทธวิธีทางน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีเจ้าหน้าที่ตำรวจของ กก.ปพ.บก.ตร.มหด.รอ.904 เข้ารับการฝึกปฏิบัติจากตำรวจ กก.2 บก.รน.

สำหรับ กก.ปพ.บก.ตร.มหด.รอ.904 เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่มีศักยภาพในด้านยุทธวิธีตำรวจในเมืองและการปฏิบัติการในรูปแบบหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (Special Operation)

ส่วนในการปฏิบัติการยุทธวิธีทางน้ำ ถือว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญในการถวายความปลอดภัยทางน้ำ

เช่น พีธีเสด็จทางชลมารถ การเสด็จฯ ทางน้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นตัน

ประกอบกับในปัจจุบัน ได้เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยอยู่เสมอ

กก.ปพ.บก.ตร.มหค.รอ.904 จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติการ เพื่อเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น

ทั้งนี้ กก.2 บก.รน. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการถวายความปลอตภัย เมื่อมีการเสด็จทางน้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตังกล่าว

มีความเห็นว่า กก.ปพ.บก.ตร.มหด.รอ.904 ต้องมีการฝึก ร่วมกับ กก.2.บก.รน.เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความสามารถไนการปฏิบัติการทางน้ำ ไว้ใช้ในการถวายความปลอดภัยทางน้ำ และสามารถช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย

พัฒนาสู่การประสานงานให้เกิดความพร้อม ความชำนาญในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีและเครื่องมือพิเศษให้กับหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ และสนับสนุนการปฏิบัติในการปราบปรามอาชญากรรม ในอนาคตต่อไป

การฝึกครั้งนี้ ตำรวจกก.ปพ.บก.ตร.มหด.รอ.904 ที่เข้ารับการฝึก ต้องผ่านหลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำ(ตร.) หลักสูตรช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย(ตร),

หลักสูตรนักทำลายใด้น้ำ
จู่โจม( ทร) หลักสูตรการรบพิเศษ ลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกจู่โจม นาวิกโยธิน(ทร) มาแล้ว ถึงจะได้รับการคัดเลือก

เพื่อเพิ่มทักษะให้มีความรู้ ความชำนาญในครั้งนี้ เพื่อสามารถปฏิบัติงาน ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งการประสานงานแลกปลี่ยนความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที ให้มีความพร้อม ความชำนาญในการปฏิบัติการทางยุทธวีธี และเครื่องมือพิเศษให้กับหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ และสนับสนุนการปฏิบัติในการปราบปรามอาชญากรรม